חדשות ואירועים

ביקור בבית המשפט העליון ומפגש עם השופטת ענת ברון

עמיתי תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאקה אל גרבייה סיירו בירושלים ושוחחו עם שופטת בית המשפט העליון ענת ברון על היחס שבין צדק, חוק ומשפט

​בסוף חודש מאי ערכו עמיתי תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאקה אל גרבייה סיור בירושלים, במסגרת יחידת הלימוד "האדם הראוי והחברה הצודקת". חברי הקבוצה נפגשו עם שופטת בית המשפט העליון ענת ברון, שהרצתה לפניהם על היחס שבין צדק, חוק ומשפט. בהרצאתה הציגה השופטת ברון את ההבחנה שבין אמת עובדתית לאמת משפטית, בין אמת לשעתה לאמת אבסולוטית. כמו כן היא דנה בייחודיותו של חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" בהיעדר חוקה למדינת ישראל, ובתפקידו של בית המשפט העליון כרשות עצמאית, מאזנת וחיונית במשטר דמוקרטי בכלל ובמדינת ישראל בפרט. השופטת ברון סקרה כמה מקרים משפטיים שזכו לתהודה תקשורתית. בחלק השני של המפגש הציגו העמיתים שאלות הנוגעות לבית המשפט העליון, כגון שיטות לבחירת שופטים והצורך בייצוג של כלל רובדי החברה בו, בעיקר לנוכח יחסיותו של הצדק.

בהמשך היום השתתפה הקבוצה בשני סיורים אשר עסקו במצב הפוליטי והחברתי של ירושלים המזרחית: הראשון נערך מטעם עמותת עיר עמים ושם דגש על חלוקת העיר, גדר ההפרדה ומצבה של האוכלוסייה הפלסטינית בעיר. השני נערך בעיר העתיקה בהדרכתו של יאסיר קוס. יאסיר סיפר על המורכבות של חיי הפלסטינים בעיר העתיקה, קשיי הפרנסה והתעסוקה והשפעותיו של חוק התושבות, ושיתף את המשתתפים בהתנסותו האישית והמקצועית במאבק לשמירת שפיות החיים בעיר העתיקה.


 

​​