חדשות ואירועים

הליכת ג'יין במגדל העמק

בשבועות האחרונים עסקו משתתפי התכנית למנהיגות במגדל העמק ב"למידת המקום". הלימודים כללו סיורים, הרצאות, "מבט על המבט" עם יענקל'ה שטיינברג,  וכן מפגשים עם ראש עיריית מגדל העמק, מר אלי ברדה, ועם מנכ"ל העירייה, מר שלום זוזוט

בשבועות האחרונים עסקו משתתפי התכנית למנהיגות במגדל העמק ב"למידת המקום". הלימודים כללו סיורים, הרצאות, "מבט על המבט" עם יענקל'ה שטיינברג, לשעבר מנהל מרכז מנדל למנהיגות בנגב, וכן מפגשים עם ראש עיריית מגדל העמק, מר אלי ברדה, ועם מנכ"ל העירייה, מר שלום זוזוט.

יחידת הלימוד החלה עם "הליכת ג'יין" – הליכה מודרכת על-ידי שלוש עמיתות שהציגו לפני הקבוצה את מגדל העמק של ילדותן. כך הכרנו את עברה של העיר דרך עיניהן ואת הזיקה שלהן למקום ולמעורבות החברתית שפיתחו בעיר בבגרותן. בהמשך ניסינו לפענח את מגוון "תחושות המקום" (Sense of Place) של העמיתים כלפי העיר וציפיותיהם לעתידה.

ראש העירייה והמנכ"ל ביקרו בתכנית והציגו למשתתפים את הפיתוח הצפוי של העיר: בשנים הקרובות מתוכנן גידול משמעותי באוכלוסיית העיר, מ-28,000 תושבים ל-40,000. המתכננת, חגית נעלי יוסף, הכירה לקבוצה את מתודת התכנון החברתי - תכנון המדגיש את המגוון ומתחשב בצרכים השונים של אוכלוסיות מגוונות. בהנחייתה התבוננו המשתתפים בתכניות הבנייה החדשה בעיר וניתחו אותן. למידת המקום תמשיך ללוות את התכנית ולהוות תשתית לחשיבה של המשתתפים על הדברים שהם עצמם היו רוצים לקדם בעיר.