חדשות ואירועים

עמיתי תכנית באקה מסיירים בכלא צלמון

לסיכום יחידת למידה בנושא החירות יצאה עמיתי תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאקה אל-גרבייה לסיור בכלא צלמון – סיור שמטרתו לחוות את מושג החירות על-ידי מפגש בלתי אמצעי עם היעדרה

חמשת המפגשים האחרונים בתכנית באקה הוקדשו ללמידת נושא החירות. הרצאות שדנו במושגים של חירות שלילית וחירות חיובית, חופש דת וחופש מדת, הניחו את התשתית המושגית והפילוסופית לעיסוק בנושא. הצפייה בסרט עטאש (צימאון) בבימויו של תאופיק אבו חיל (שעמו גם נפגשה הקבוצה) ובסרט בדרכה של הבמאית הבוסנית יאסמילה זבאניץ' – שני סרטים המציגים את נושא החירות מנקודות מבט שונות – שימשו קרקע לדיונים מעמיקים ופוריים. אחד המפגשים בחן את ערך החירות בהקשר של הבחירות המקומיות שהתקיימו לאחרונה, תוך בחינת דפוסי ההצבעה בבחירות המקומיות ברשויות הערביות. כל אלה היוו מצע לדיון באתגרי החירות האישית בחברה הערבית.

לסיכום היחידה יצאה הקבוצה לסיור בכלא צלמון שבגליל התחתון – סיור שמטרתו לחוות את מושג החירות על-ידי מפגש בלתי אמצעי עם היעדרה. דרך המפגש בבית הכלא תורגמו המושגים השונים שנלמדו ביחידה לאירועים מוחשיים. ב​​​מסגרת הסיור, העמיתים נפגשו ושוחחו עם אסירים, אשר סיפרו על אתגרי החיים בכלא ועל התמודדותם עם סיפורי החיים שעיצבו את אישיותם. הקבוצה פגשה גם את מפקד הכלא, גנ"מ מנדו פייסל, אשר שיתף את הקבוצה בסיפורו האישי, בחזונו לכלא צלמון ובמטרות הפעילויות הקיימות בכלא. לדבריו, "אחת המטרות המרכזיות היא מניעה של פשיעה חוזרת... שיעור הפשיעה החוזרת בעולם עומד על 70%. אך בבתי כלא משקמים, כמו כלא חרמון הסמוך, הצליחו להוריד את נתוני הפשיעה החוזרת לכ-30%", אמר. נתון זה מלמד כי פושע אינו קטגוריה דטרמיניסטית.

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאקה אל-גרבייה פועלת בשיתוף עם עיריית באקה, ומנהליה הם שהירה שלבי וד"ר אסף תורג'מן.