חדשות ואירועים

עמיתי תכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה השתתפו בוועידת עכו לעירוניות

כחלק מלימודי העיר השתתפו עמיתי תכנית עפולה בוועידה לעירוניות בעכו, שהתקיימה ב-18-17 בנובמבר בפעם הראשונה. הוועידה אורגנה ונתמכה על-ידי מספר רב של ארגונים, ובהם עיריית עכו, אלכא - ג'וינט ישראל, המרכז היהודי-ערבי, משרד השיכון, מינהל התכנון (ממשלתי), המשרד להגנת הסביבה, קק"ל, UN Habitat III; Urban World Campaign, bsc.

בוועידה הציגו חברות סגל מרכז מנדל למנהיגות בצפון שהירה שלבי ואיילת אילני, במסגרת מושב שעסק במגוון אוכלוסיות, את פעילות המרכז. איילת אילני הציגה את עבודת המרכז בשלוש השנים האחרונות בערים מגדל העמק ועפולה, ושהירה שלבי הציגה את עקרונות העבודה של המרכז בעיר הערבית בצפון. סביב העקרונות שהוצגו התפתח דיון ער עם משתתפי הסדנה, בעיקר בשאלת יצירת הקשר בין קבוצות בעיר והכוחות הפועלים במרחב הציבורי.

העמיתים הסתובבו בקבוצות הדיון ובסדנאות השונות על-פי בחירתם האישית, ובתום היום נאספו כדי לשמוע ולהשמיע יחד רעיונות ומושגים בעלי עניין. המשך העיבוד של ההשתתפות בוועידה יתקיים במפגש בעפולה. במפגש זה נארח את ד"ר מירב אהרון גוטמן, סוציולוגית אורבנית, שנכחה והציגה אף היא בוועידה. ד"ר אהרון תציג את מחקרה על עפולה ותמשיך לחקור עם העמיתים מושגים של עירוניות.

כחלק מלימודי המקום יצאה הקבוצה גם לסיורים בסגנון הליכות ג'ין, בהדרכת העמיתים. הליכות ג'ין הן יוזמה אורבנית – כינוי לסיורים רגליים הנערכים בערים שונות ברחבי העולם. הסיורים נקראים על שם ג'ין ג'ייקובס, שהייתה חוקרת תכנון ערים ידועה. ההליכות נוגעות לעיר ולשכונה ומתמקדות בנושא שפוגשים בהליכה רגלית: היסטוריה של השכונה, ילדות בעיר, אמנות, שימור וכיו"ב. העמיתים איתי אליהו ועומר לב הנחו את "הליכת הג'ין" הראשונה בעיר התחתית. בפגישה שלאחר מכן הנחו ריקי טאובר, גרשון דסטה ויניב בוגנים את סיור הקבוצה בגבעת המורה. ההליכה הרגלית בעיר משנה את זווית ההתבוננות על הסביבה, והיא פיזית ובלתי אמצעית.