חדשות ואירועים

מפגש עם הקהילה החרדית בירושלים

במסגרת מהלך לימודי בנושא מערכות יחסים בין חרדים ושאינם חרדים ערכה קבוצת מגדל העמק סיור בירושלים. הרקע לתהליך הלמידה ולסיור עצמו היה תחושות מורכבות, שרבים מהעמיתים שותפים להן, בנוגע לתהליכי ההתחרדות ביישוב. אחד משני המשתתפים החרדים בקבוצה לקח על עצמו את תכנון הסיור, וכך התאפשר ביקור במקומות שבדרך-כלל אינם פתוחים לקבוצה מעורבת שיש בה גם חילונים. הביקור התמקד בשלושה מקומות: בית המדרש הגדול של חסידות בעלז, תלמוד תורה, ומכון מנדל למנהיגות- שם נפגשו המשתתפים עם נעמי פרל, מנהלת התכניות לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית, ועם בוגרי תכניות מנדל מהמגזר החרדי.

המשתתפים ציינו שהחוויה המשמעותית ביותר שחוו בסיור היא הגיוון והשונות הקיימים בתוך העולם החרדי, וכן התחושה שהדמויות שעמן נפגשו היו אמיתיות וכנות והכניסו אותם אל עולם לא מוכר. רבים הביעו את הרושם שיש הרבה מה ללמוד מן הנעשה במגזר החרדי, למשל בכל הקשור לשיטות לימוד ופדגוגיה. בביקור במכון מנדל אפשר היה להתרשם מעוצמת הרשמים שהותירו בוגרי מנדל החרדים על המשתתפים, בבחינת חרדים החורגים מגבולות הסטראוטיפים המוכרים והידועים, ופועלים באומץ למען קהילתם.

ועם זאת, למרות תהליך הלמידה המעמיק והאווירה הטובה בסיור, סוגיית היחסים בין חרדים ושאינם חרדים במגדל העמק היא סוגיה מורכבת אשר תמשיך להעסיק את העמיתים גם בהמשך דרכם.

​​