חדשות ואירועים

יום עיון למנהלי אגפים בעיריית מגדל העמק בנושא רב-תרבותיות

​​אחת ממטרות השנה השנייה של תכנית המנהיגות במגדל העמק היא להעמיק את הקשר עם הרשות המקומית בדרכים שונות. אחת מהן היא היכרות עמוקה יותר של הרשות המקומית עם אופי הלימודים בקבוצת מנדל המקומית ועם תוכני הלימוד. הרעיון נולד בוועדת ההיגוי המלווה את התכנית, שבמהלכה ביטאו כמה מנציגי הרשות את רצונם להיחשף ללימודים בקבוצה.

מרכז מנדל למנהיגות בצפון נענה אפוא להזמנה, ובתחילת ספטמבר נערך יום לימודים ראשון עם מנהלי האגפים ברשות בנושא רב-תרבותיות. נושא זה היה נושא מרכזי בקבוצה בשנה החולפת, וההערכה הייתה שגם הרשות תמצא בו עניין. בחלקו הראשון של היום הוצג מיתוס הריבוי באמצעות סיפור מגדל בבל, וכן פורשו מושגי יסוד לתפיסות הרב-התרבותיות, הצדקות לקיום הגישה וביקורת עליה. במחצית השנייה של היום נידונו קונפליקטים הנובעים מיישום תפיסות רב-תרבותיות, וזאת באמצעות הצגת מקרי מבחן מן החברה הישראלית בשנים האחרונות.

הדיון האחרון עסק בביטויים של רב-תרבותיות במרחב העירוני במגדל העמק. המשתתפים קשרו בין הגישה ובין העיר שלהם, העלו השגות ושאלות בנוגע לחיוניות הגישה לעירם, וגם דיברו על התקווה הטמונה באימוץ הגישה.​

​היה זה מפגש מעניין שלימד על סביבות העבודה המורכבות ורבות הפנים של העמיתים בתכנית. מרבית הלומדים הביעו רצון להמשיך לקיים מפגשים ולימוד של נושאים נבחרים. ימים נוספים מן הסוג הזה כבר מתוכננים, וכן אירוח צוות מן הרשות בהרצאות שיהיו פתוחות לקהילה ולאורחים.