חדשות ואירועים

יום השתלמות למפקחי משרד החינוך במחוז צפון

​​​מרכז מנדל למנהיגות בצפון ערך יום השתלמות ל-120 מפקחי משרד החינוך במחוז צפון, בשיתוף עם ענת כהן, האחראית על הפיתוח המקצועי של המפקחים במחוז. בקבוצת המפקחים המגוונת היו מפקחי גני ילדים, מפקחי חינוך מיוחד, רפרנטים מקצועיים ומפקחי מנהל חברה ונוער. המפקחים הגיעו מכל המגזרים: היהודי, הערבי, הדרוזי והממלכתי-דתי.

יום ההשתלמות היה הראשון בסדרה של שלושה ימי השתלמות באחריות המרכז העוסקים בלמידה משמעותית. את היום פתחה ד"ר דניאל שני, מנהלת המרכז, שהציגה את קרן מנדל, את המרכז הצפוני ואת החזון המוביל אותו. אחריה הרצה ד"ר אימן אגבריה, מנהל התכנית לדוקטורנטים מצטיינים במכון מנדל למנהיגות בירושלים, על "מדיניות, ערכים ולמידה משמעותית". בהרצאה נחשפו המשתתפים לטקסטים של הפילוסופים המוסלמים בני ימי הביניים אל-פאראבי ואל-רזאלי. משתתפים רבים ציינו שחשיפה ראשונית זו להגות בלתי מוכרת הייתה משמעותית מאוד עבורם. לאחר ההרצאה התפצל הפורום לחמש קבוצות עבודה בהנחייתן של עדי ניר שגיא, ד"ר סמדר בן אשר וד"ר ניצה רסקין ממרכז מנדל למנהיגות בנגב, ואיילת אילני ודלית כספין ממרכז מנדל למנהיגות בצפון. הסדנאות עסקו בהיפוך "משמעות הלמידה" – בניסיון לברר מה מטרת-העל של התהליך החינוכי והלמידה בהקשר הבית-ספרי. היום נחתם בסדנה יצירתית של כתיבת שירים.

שני ימי העיון האחרים בסדרה יתקיימו ב-20 במרס וב22 במאי. יום ההשתלמות שייערך במרס יעסוק בעיקרו בלמידה במרחב העירוני. לצורך כך תהפוך העיר העתיקה של עכו לכיתה גדולה שלאורכה ולרוחבה יסיירו המפקחים בחוליות קטנות. יום זה מתוכנן בשיתוף עם חברת "אבן דרך", המתמחה בתהליכי למידה חווייתיים.