חדשות ואירועים

הצגת תוצרי "מעשה מנהיגות" בתוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

עמיתי התוכנית הציגו את הנושאים שבחרו במסגרת הקורס "מעשה מנהיגות" עם פרופ' דויד דרי, מנהל המרכז

​בירור שאלת המנהיגות ובחינת השלכותיה על חייהם של העמיתים, כמובילי שינוי, כמו גם בחינה ביקורתית של פרדיגמות ותפיסות מקובלות למושג המנהיגות – כל אלו עומדים במרכז תוכניות ההכשרה במרכז מנדל למנהיגות בצפון. למידה זו מתקיימת בקורס של פרופ' דויד דרי, מנהל המרכז, החושף את העמיתים לרעיון "מעשה המנהיגות": פרדיגמת חשיבה מרכזית בעיצוב הרציונל של תוכניות מרכז מנדל בצפון. 

בסיום הקורס העמיתים בוחרים "מעשה מנהיגות" שמעניין אותם במיוחד, חוקרים אותו תוך שימוש במושגים ובתיאוריות שנלמדו, ומציגים אותו לפני העמיתים והסגל. מעשי מנהיגות שבחרו העמיתים להציג השנה לקוחים משדות פעולה שונים ומגוונים, בעולם ובחברה הישראלית: 

  • הקמת מרכז הנצחה ראשון לחללים הדרוזים בארץ
  • הקמת פרויקט 'פדיסנונג' (עובדים ביחד) בלסות׳ו שבאפריקה
  • "בונה הגשר" – הקמת הקרן לידידות על-ידי הרב יחיאל אקשטיין זצ"ל
  • מבצע "גן נעול 2": פינוי עמונה
  • רגינה יונאס – הרבנית הראשונה
  • ניהול מאבק למען זכויות נשים להשכלה בפקיסטן
  • קארן טל והקמת "ביאליק רוגוזין" כבית ספר רב-תרבותי
  • המאבק נגד כביש חוצה ישראל כאוסף מעשי מנהיגות
  • ייסוד התנועה לחיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות: ראשית המהפכה לתפישת המוגבלות כסוגיה של זכויות אדם

הצגת תוצרי "מעשה מנהיגות" בתוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון