חדשות ואירועים

קבוצת הבוגרים של טירה פותחת את שנתה החמישית מאז הקמתה

​הקבוצה נפגשה בשבוע הראשון של חודש ספטמבר. השנה ינחו את פעילותה ד"ר דניאל שני, מנהלת מרכז מנדל בצפון, ואיילת אילני, חברת סגל במרכז.

המשתתפים ביטאו במפגש דאגה וכאב על המלחמה, על אירועי האלימות והרצח במשולש ועל התגברות הגזענות. כמו כן עסק המפגש בקושי לקדם אינטרסים ציבוריים ומשותפים לטובת העיר המשקפים את טובת המקום ותושביו. ניכר שהמשתתפים רואים בקבוצה פורום חשוב ובעל ערך להתייעצות, ללמידה ולגיבוש דרכי פעולה. 

​​נושא מרכזי נוסף שבו עסקה הקבוצה במפגש הראשון היה התייעצות בנוגע לנושא עבודת הקבוצה לשנה זו. אחד הנושאים שנבחרו הוא לימוד וגיבוש של תפיסות הנוגעות לאינטרס הציבורי היישובי, הטוב הכללי, ואסטרטגיות להשפעה מיטיבה על החיים במרחב הציבורי בעיר.