תכניות המשך

מרכז מנדל למנהיגות בצפון רואה בהמשך העבודה עם בוגרי התכניות חלק חשוב בקידום מנהיגות ציבורית-חברתית ראויה ואפקטיבית באזור, למען שיפור איכות החיים של תושבי הצפון כולם.

 

המרכז מציע תכניות המשך אשר מטרתן לסייע לבוגרים להמשיך לפתח את החזון המקצועי והחברתי שלהם, את יכולתם ואת המיומנויות שלהם. זאת למען יצירת קהילה אזורית של בוגרי המרכז בצפון, המקיימים ביניהם קשרי למידה ושיתופי פעולה, ומובילים שינויים חברתיים באזור הצפון כולו. בתכניות נמשיך לעסוק בבירור הזהות המקצועית והמנהיגותית, תוך התבוננות ולמידה מתמדת ותוך חשיפה לעולמות תוכן וידע חדשים.

 

בימת מנדל בצפון

בשנת הפעילות הנוכחית (2015-2016) נקיים שלושה מפגשי ערב לכלל קהילת מנדל בצפון. הבימות יעסקו במושג ה"השפעה" משלוש נקודות מבט: ההומור והסאטירה, התקשורת והשפעתה על תיקון עוולות חברתיות, והספרות והשפעתה על דילמות מוסריות.

סדנאות אומן

בשנת הפעילות הנוכחית נקיים במרכז שלוש סדנאות אומן עבור הבוגרים:

 1. "מדיה חברתית ושינוי חברתי" בהנחיית נמרוד ברנע - יועץ מדיה חברתית
  בסדנה נסקור את העדכונים האחרונים בנושא, ונעניק לבוגרים כלים רלוונטיים שישרתו אותם בפעילויותיהם השונות ויסייעו לרתום את המדיה החברתית למען השינוי שהבוגרים מובילים.
 2. "למידה מהצלחות": בהנחיית איילת אילני, חברת סגל במרכז מנדל למנהיגות בצפון
  הסדנה עוסקת במודל הלמידה מהצלחות שפיתח פרופ' יונה רוזנפלד, חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית. המודל מציע את ההצלחה כנקודת מוצא נוחה, מעניינת ופורייה ללמידה משותפת. נתבונן במשותף בשלושה ערוצים של המודל: ניתוח של הצלחות מן העבר ולמידה מהן, ניתוח של סוגיות בסביבתנו שיכולות להתפתח להצלחה, ולמידה על הדרך שבה אנחנו לומדים.
 3. "מנהיגות, רשתות ומה שביניהן": בהנחיית ד''ר סמדר פורת, פסיכולוגית, מנחת קבוצות ויועצת ארגונית מנוסה

בסדנה ניחשף למושגים של חשיבה רשתית כדי לנתח תופעות חברתיות מתוך נקודת מבט זו. נעמיק בכמה מושגי מפתח בתחום הרשתות החברתיות (SNA), נתנסה בניתוח רשתות אישי וקבוצתי ונחקור יחדיו את ההיבטים היישומיים של הרעיונות הללו בתהליכי השפעה.

למידת עמיתים

 1. סדרת מפגשים: "הובלת תהליכי שינוי בארגון - בין האישי למקצועי" בהנחיית חגית שחר פרירא - יועצת ארגונית, ושהירה שלבי -חברת סגל במרכז מנדל למנהיגות בצפון.
  למידת עמיתים מאפשרת התבוננות על סביבת העבודה והעשייה המקצועית. הבוגרים והבוגרות יחקרו את היכולת שלהם להוביל ולהשפיע על תהליכי שינוי בארגונים שבהם הם מעורבים. הלמידה תנוע בין חקירה אישית לבין קריאת טקסטים סביב נושאי ליבה בחיי הארגון.
 2. סדרת מפגשים בנושא "זהות: בין פילוסופיה לסיפור פוליטי" בהנחיית ד''ר אסף תורג'מן, חבר סגל מרכז מנדל למנהיגות בצפון

סדרת המפגשים מבקשת לקיים עיון מחודש בשיח הזהויות, מתוך הכרה בחשיבות הרבה של הזהות ככלי מרכזי בפיתוח ובעיצוב מנהיגות מודעת ואקטיבית. המפגשים ישלבו עיון פילוסופי-חברתי עם סיפור אישי-פוליטי הנותן ביטוי מוחשי לשיח התיאורטי.

תכניות המשך


טירה וכפר קרע :
יום בחודש מוקדש לביקורים אצל הבוגרים מקבוצת טירה ומקבוצת כפר קרע. 6-4 בוגרים בכל פעם נפגשים עם מוביל תכניות הבוגרים במרכז, להתייעצות ולשיתוף בדילמות שהבוגרים פוגשים בעבודתם. עיקר הפגישות מתמקדות בקידום היוזמות של הבוגרים ובסיוע לרישות עם יוזמות דומות בעיר או באזור.

מגדל העמק:
קבוצת מגדל העמק נפגשת באופן סדיר אחת לחודש. מחצית מהפגישות הן דיונים פנימיים של הקבוצה על הנושאים והתחומים שבהם פועלים הבוגרים, ומחציתן האחר בהשתתפות מרצים אורחים ומתקיימים בהן דיונים סביב תמות מרכזיות שמעסיקות אותם.
כמו כן מתקיימים תהליכים של ליווי אישי קצר מועד עם הבוגרים המבקשים סיוע בתחום או בנושא ספציפי.

 


 

 

הכירו את העמיתים

אורי דויטש

תכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון​ >>

 

דקלה בר

תכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון >>