תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

 

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון​

מטרתה של תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון להכשיר קבוצה של מנהיגים בעלי חזון, היוזמים ומובילים שינוי, והמבקשים לתרום מכישרונם וממרצם לקידום חברה טובה וראויה יותר באזור הצפון, כל אחד מהם במעגלי הפעולה וההשפעה שיבחר.

תוכנית הלימודים נפרסת על פני כ-40 ימי לימוד בשנה, במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע, לצד מספר סדנאות לימוד מרוכזות בנות יומיים. הלימודים מתקיימים במרכז מנדל למנהיגות בצפון, השוכן במכללת אורנים.

​שילוב של לימוד עיוני עם התמודדות מעשית​

התוכנית מבוססת על התפיסה שמנהיגים נוצרים על-ידי חינוך ומעורבות פעילה בעשייה יזמית המלווה בבירור ערכי, בלימוד ובהתבוננות עצמית. לפיכך, התוכנית מבקשת לתרום לפיתוח המנהיגות ולהעצמה האישית של המשתתפים, ומשלבת לימוד עיוני עם לימוד דרך התמודדות פעילה עם סוגיות ובעיות המזמינות חשיבה יזמית וראייה מערכתית.

פרקי הלימוד העיוני עוסקים בעיקר בבירור ערכי בדבר החברה הראויה, מקומו של האדם בה ותרומתו לאותה חברה, לצד הבנת הסביבה שבה פועלים מחוללי שינוי והתהליכים המשפיעים על המציאות ועל האפשרות לשפרה.

פרקי הלימוד העיוני כוללים:

  • לימודי רוח – אתיקה; בחינה של אידיאלים שונים אשר לאדם הראוי והחברה הראויה
  • כלכלה – האתגרים וההזדמנויות המרכזיים העומדים לפתחה של כלכלת ישראל; מושגי יסוד במיקרו-כלכלה ובמקרו-כלכלה 
  • משפט ציבורי – מושגי יסוד במשפט ציבורי והיכרות עם מערכת המשפט 
  • מדיניות – עיצוב מדיניות ויישומה; כתיבת נייר מדיניות ותזכירי פעולה
  • ממשל ופוליטיקה – מנגנוני הממשל הדמוקרטי ותפקידי השלטון המקומי
  • החברה בישראל – ההזדמנויות והאתגרים העיקריים הניצבים בפני החברה שלנו

פרקי הלימוד המעשי כוללים:

  • מנהיגות ויזמות חברתית 
  • מגוון משימות אישיות וקבוצתיות 
  • פרויקט אישי
כמו כן מתקיימים סיורים לימודיים, המספקים למשתתפים הזדמנות להכיר מקרוב מוסדות וארגונים, יזמים ומיזמים חברתיים שיכולים להעניק השראה ולשפוך אור על הנדרש ממנהיגות חברתית.

הדרכה וייעוץ​

לאורך התוכנית יעמדו לרשות המשתתפים מדריכים ויועצים מקצועיים הבקיאים בהיבטים שונים של הובלת יוזמות חברתיות.​​

העמיתים

​בתוכנית משתתפים נשים וגברים, יהודים וערבים, מאזור הצפון. העמיתים באים מרקע מגוון, ובהם אנשי חינוך, פעילים חברתיים, פעילים בארגוני המגזר השלישי ובכירים ברשויות מקומיות​. למחזור החמישי של התוכנית יתקבלו כ-20 עמיתים מצטיינים.

מתכונת התוכנית

תוכנית הלימודים נפרסת על פני כ-40 ימי לימוד בשנה. הלימודים מתקיימים במתכונת של יום לימודים מרוכז אחד בשבוע (בימי שני), לצד מספר סדנאות מרוכזות וסיורים לימודיים בני יומיים. הלימודים מתקיימים במרכז מנדל למנהיגות בצפון, השוכן במכללת אורנים.

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב-תשפ"ג (2022-2021) תיפתח באוקטובר 2020.

.


 

 

הכירו את העמיתים

דודו מגל

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית: מחזור ד' >>

ענת סיגל

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית: מחזור ד' >>