תכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

תכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון 2017​

מטרתה של תכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון להכשיר קבוצה של מנהיגים בעלי חזון, היוזמים ומובילים שינוי, ומבקשים לתרום מכישרונם וממרצם לקידום חברה טובה וראויה יותר באזור הצפון, כל אחד מהם במעגלי הפעולה וההשפעה שיבחר. 

​שילוב של לימוד עיוני עם התמודדות מעשית​

התכנית מבוססת על התפיסה שמנהיגים נוצרים על-ידי חינוך ומעורבות פעילה בעשייה יזמית המלווה בבירור ערכי, בלימוד ובהתבוננות עצמית. לפיכך, התכנית מבקשת לתרום לפיתוח המנהיגות ולהעצמה האישית של המשתתפים, ומשלבת לימוד עיוני עם לימוד דרך התמודדות פעילה עם סוגיות ובעיות המזמינות חשיבה יזמית וראייה מערכתית.

פרקי הלימוד העיוני עוסקים בעיקר בבירור ערכי בדבר החברה הראויה, מקומו של האדם בה ותרומתו לאותה חברה, לצד הבנת הסביבה שבה פועלים מחוללי שינוי והתהליכים המשפיעים על המציאות ועל האפשרות לשפרה.

פרקי הלימוד העיוני כוללים:
  • חברה וכלכלה
  • פוליטיקה ושלטון מקומי
  • האדם הראוי והחברה הראויה
  • מדיניות
  • משפט
 פרקי לימוד אלו מספקים תשתית עיונית ומחקרית לפרקי הלימוד המעשי:
  • מנהיגות ויזמות חברתית 
  • מגוון של משימות קבוצתיות 
  • פרויקט אישי
כמו כן מתקיימים סיורים לימודיים, המספקים למשתתפים הזדמנות להכיר מקרוב מוסדות וארגונים, מיזמים חברתיים ויוזמות חדשות שיש בהם כדי להעניק השראה ולשפוך אור על הנדרש ממנהיגות חברתית.​

הדרכה וייעוץ​

לאורך התכנית יעמדו לרשות המשתתפים מדריכים ויועצים מקצועיים הבקיאים בהיבטים שונים של הובלת יוזמות חברתיות.

העמיתים

בתכנית 24 עמיתים – נשים וגברים, יהודים וערבים, מרביתם משפרעם ומיישובי הסביבה, רובם בעלי תארים אקדמיים. העמיתים באים מרקע מגוון: אנשי חינוך, אנשי משטרת ישראל, פעילים בארגוני המגזר השלישי ובכירים ברשויות מקומיות.

מתכונת התכנית

תכנית הלימודים נפרסת על פני כ-40 ימי לימוד בשנה. הלימודים מתקיימים בימי חמישי בשבוע, לצד כמה סדנאות מרוכזות וסיורים לימודיים בני יומיים-שלושה. הלימודים מתקיימים במרכז מנדל למנהיגות בצפון, השוכן במכללת אורנים. 

בראש התכנית עומד ד"ר אסף תורג'מן.