​תוכנית מנדל למנהיגות חברתית: תנאי קבלה והרשמה​​

​תנאי סף להגשת מועמדות

  1. ​תואר א​קדמי ממוסד מוכר
  2. ניסיון בהנעה של יוזמות או בעבודה הדורשת אחריות ישירה על כוח אדם ותקציבים
  3. מגורים או עבודה בצפון הארץ

​​תהליך המיון והקבלה

  1. ​סינון ראשוני הנסמך על בחינת טופס המועמדות והמסמכים הנלווים
  2. סדנת מיון – לסדנה יוזמנו מועמדים שיעברו את הסינון הראשוני. הסדנה כוללת מפגש קבוצתי ומשימות אישיות
  3. ריאיון אישי למועמדים שיעברו את השלב הקודם

תהליך המיון נערך על-ידי צוות מרכז מנדל למנהיגות בצפון והוא לבדו מחליט את מי מבין המועמדים לקבל לתוכנית.


​תעודת סיום

תעודת "בוגר תוכנית מנדל למנהיגות חברתית" תוענק בתום התוכנית לעמיתים שיעמדו בדרישות.


לוח זמנים

  1. ​הגשת מועמדות: עד 21 באוקטובר 2018, י"ב חשוון תשע"ט.
  2. תהליך המיון יתקיים במהלך החודשים נובמבר 2018 – פברואר 2019 ותוצאותיו יימסרו למועמדים עד סוף חודש פברואר.
  3. פתיחת שנת הלימודים: 2 בספטמבר 2019, ב' אלול תשע"ט.
  4. סיום התוכנית: אוגוסט 2019.

שאלות נפוצות​
האם התוכנית מקנה תואר?
​לא. התוכנית מקנה תעודת "בוגר תוכנית מנדל למנהיגות חברתית". זכאות לתעודה מותנית בעמידה בדרישות התוכנית, כולל חובת נוכחות במפגשי התוכנית. אין להחסיר יותר מ-20% מסך המפגשים (כולל היעדרויות חלקיות), וזאת בהודעה מראש למנהלי התכנית.
 
האם יש שכר לימוד או הוצאות כלשהן?
הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום כלשהו מצד המשתתפים. התוכנית היא במימון מלא של קרן מנדל-ישראל. השקעת הזמן והמאמץ היא הדבר שנדרש מכם!
 
מהו גובה המלגה?
לעמיתי התוכנית תוענק מלגת קיום על סך 11,500 ₪ לחודש, למשך 12 חודשים. כאמור, מלגה זו נועדה לאפשר לעמיתים להקדיש זמן מלא לטובת הלימודים בתוכנית. על העמיתים לדאוג לתשלומי מס בריאות וביטוח לאומי במהלך שנת הלימודים.
 
היכן מתקיימים הלימודים?
הלימודים יתקיימו במשכן החדש של מרכז מנדל למנהיגות בצפון שבקמפוס מכללת אורנים.
 
האם יש בחינות או ציונים?
​לא. בתוכנית אין בחינות ואין ציונים. יחד עם זאת, הלימודים בתוכנית כרוכים בהשקעה משמעותית בביצוע מטלות לימודיות שונות (קריאה, חקירה, הגשת עבודות אישיות וקבוצתיות, הצגה בע"פ, היוועצות במומחים וכיו"ב), כולל לימוד תוך עשייה בשטח. כמו כן, העמיתים יפעלו לקידום מיזם חברתי – "פרויקט אישי" – אותו יפתחו במהלך התכנית.
 
האם בתוכנית משתתפים גברים ונשים, ומכל הגילים?
בתוכנית משתתפים גברים ונשים, יהודים וערבים ללא הגבלת גיל וכל אדם העומד בדרישות התוכנית זכאי להגיש מועמדות.​

ההרשמה לתוכנית הסתיימה