תוכנית למנהיגות מקומית בבאקה אל-גרבייה, 2016-2014

התוכנית למנהיגות מקומית בבאקה אל-גרבייה החלה בסוף אוקטובר 2014 והסתיימה ביוני 2016. התוכנית כללה 450 שעות על פני שנתיים, במהלכן נפגשו עמיתי התוכנית פעם בשבוע ליום למידה. בתוכנית השתתפו 17 עמיתים ועמיתות הפועלים ומשפיעים במסגרות שונות בישוב: ברשות המקומית, במערכת החינוך ובחברה האזרחית. התוכנית התקיימה בשיתוף פעולה עם עיריית באקה אל-גרבייה.

 

מטרות

התוכנית חתרה לכך שבוגריה יהיו בעלי השקפת עולם ערכית, מורכבת וביקורתית, יובילו תהליכים לשיפור המערכות שבהן הם פועלים - כיום ובעתיד - למען קידום העיר והחברה, ויקיימו ביניהם קשרי למידה, תמיכה ושיתופי-פעולה. לשם השגת מטרה זו פעלה התוכנית בכמה מישורים:

  • פיתוח מודעות ל- והתמודדות עם תפיסות ערכיות המעצבות את ה'אני מאמין' האישי, המקצועי והחברתי
  • פיתוח היכולת לתרגם את העולם הערכי למציאות האישית, המקצועית והחברתית
  • הרחבת הידע והעמקת שיקול-הדעת המקצועי והערכי
  • פיתוח יכולת הסתכלות על המציאות בצורה מורכבת וביקורתית
  • טיפוח היכולת לעבוד עם אחרים בצורה פורייה ומכבדת
  • שיפור והשבחה של העשייה המקצועית והחברתית

 

תכנים ותהליכים מרכזיים

שנה א:
השנה הראשונה הוקדשה לגיבוש הקבוצה, ללמידה תיאורטית ומעשית תוך דגש על למידה מזירות העשייה של המשתתפים בתוכנית. במהלך שנה זו התקיימו, לצד ימי לימוד, גם סיורים וכן שני רטריטים (מפגשים בני יומיים רצופים מחוץ ליישוב, הכוללים לינה). לדוגמה, הריטריט הראשון התקיים בחיפה והתמקד בסוגיית אי-שוויון במרחב הציבורי הערבי. במסגרת זו ביקרה הקבוצה בארגון שתי"ל, סיירה בכמה שכונות ברחבי העיר וביקרה במוסדות חינוך ציבוריים ופרטיים וכן בבית קואליציית הנשים בחיפה. תוכן מרכזי נוסף בשנה הראשונה הוקדש גם ללמידת מקום. למידה זו הדגישה את ההתבוננות המעמיקה על העיר באקה אל-גרבייה, בשני רבדים מרכזיים: הפרטי והמרחב הציבורי. למידה זו התמקדה בארבעה נושאים מרכזיים שבחרו העמיתים: דת ומודרנה, סביבה וקיימות, ילדים ונוער ונשים במרחב הציבורי.

 

שנה ב:
השנה השנייה בתוכנית באקה שילבה גם היא למידה תיאורטית ומעשית, סביב שלושה תחומי תוכן מרכזיים: חירות, מדיניות ציבורית ומנהיגות. דגש מיוחד ניתן בשנה זו לסדנאות פיתוח עשייה, הזוכות לליווי של מנחים מקצועיים, ובהן נדרשים העמיתים לקדם עשייה משמעותית בארגון/במערכת שבהם הם עובדים, או במסגרת יוזמה חדשה בעיר. בקבוצה התקיימו ארבע סדנאות מסוג זה, כאשר כל אחד התמקדה בנושא אחר: קיימות, איכות סביבה והתנדבות (בהנחיית גב' חגית נעלי-יוסף); יזמות בחינוך (בהנחיית גב' נועה שפי); נשים במרחב הציבורי (בהנחיית מר ג'אבר עסאקלה); ומנהיגות, השפעה וניהול (בהנחיית גב' ספא גארב). בנוסף, כל אחד מהעמיתים קיבל הנחיה אישית ממנחה מקצועי פעם בשבועיים. לבקשת ראש עיריית באקה, מר מורסי אבו-מוך, קבוצת מנדל למנהיגות מקומית בבאקה פועלת לקידום חזון עירוני לעיר.

 

הערכה

התוכנית לוותה בתהליך הערכה חיצוני בגישת ההערכה המעצבת, שהתבצע על-ידי גב' ג'אדה אבו ג'אבר ניג'ם.

 

מנהלי התוכנית

שהירה שלבי וד"ר אסף תורג'מן


 

 

הכירו את הבוגרים

עאוני מסארווה

תוכנית למנהיגות מקומית בבאקה אל-גרבייה >>

נעימה קעדאן

תוכנית למנהיגות מקומית בבאקה אל-גרבייה >>