תכנית למנהיגות מקומית בבאקה אל-גרבייה, 2016-2014

התכנית למנהיגות מקומית בבאקה אל-גרבייה החלה בסוף אוקטובר 2014 והסתיימה ביוני 2016. התכנית כללה 450 שעות על פני שנתיים, במהלכן נפגשו עמיתי התכנית פעם בשבוע ליום למידה. בתכנית השתתפו 17 עמיתים ועמיתות הפועלים ומשפיעים במסגרות שונות בישוב: ברשות המקומית, במערכת החינוך ובחברה האזרחית. התכנית התקיימה בשיתוף פעולה עם עיריית באקה אל-גרבייה.

 

מטרות

התכנית חתרה לכך שבוגריה יהיו בעלי השקפת עולם ערכית, מורכבת וביקורתית, יובילו תהליכים לשיפור המערכות שבהן הם פועלים - כיום ובעתיד - למען קידום העיר והחברה, ויקיימו ביניהם קשרי למידה, תמיכה ושיתופי-פעולה. לשם השגת מטרה זו פעלה התכנית בכמה מישורים:

  • פיתוח מודעות ל- והתמודדות עם תפיסות ערכיות המעצבות את ה'אני מאמין' האישי, המקצועי והחברתי
  • פיתוח היכולת לתרגם את העולם הערכי למציאות האישית, המקצועית והחברתית
  • הרחבת הידע והעמקת שיקול-הדעת המקצועי והערכי
  • פיתוח יכולת הסתכלות על המציאות בצורה מורכבת וביקורתית
  • טיפוח היכולת לעבוד עם אחרים בצורה פורייה ומכבדת
  • שיפור והשבחה של העשייה המקצועית והחברתית

 

תכנים ותהליכים מרכזיים

שנה א:
השנה הראשונה הוקדשה לגיבוש הקבוצה, ללמידה תיאורטית ומעשית תוך דגש על למידה מזירות העשייה של המשתתפים בתכנית. במהלך שנה זו התקיימו, לצד ימי לימוד, גם סיורים וכן שני רטריטים (מפגשים בני יומיים רצופים מחוץ ליישוב, הכוללים לינה). לדוגמה, הריטריט הראשון התקיים בחיפה והתמקד בסוגיית אי-שוויון במרחב הציבורי הערבי. במסגרת זו ביקרה הקבוצה בארגון שתי"ל, סיירה בכמה שכונות ברחבי העיר וביקרה במוסדות חינוך ציבוריים ופרטיים וכן בבית קואליציית הנשים בחיפה. תוכן מרכזי נוסף בשנה הראשונה הוקדש גם ללמידת מקום. למידה זו הדגישה את ההתבוננות המעמיקה על העיר באקה אל-גרבייה, בשני רבדים מרכזיים: הפרטי והמרחב הציבורי. למידה זו התמקדה בארבעה נושאים מרכזיים שבחרו העמיתים: דת ומודרנה, סביבה וקיימות, ילדים ונוער ונשים במרחב הציבורי.

 

שנה ב:
השנה השנייה בתכנית באקה שילבה גם היא למידה תיאורטית ומעשית, סביב שלושה תחומי תוכן מרכזיים: חירות, מדיניות ציבורית ומנהיגות. דגש מיוחד ניתן בשנה זו לסדנאות פיתוח עשייה, הזוכות לליווי של מנחים מקצועיים, ובהן נדרשים העמיתים לקדם עשייה משמעותית בארגון/במערכת שבהם הם עובדים, או במסגרת יוזמה חדשה בעיר. בקבוצה התקיימו ארבע סדנאות מסוג זה, כאשר כל אחד התמקדה בנושא אחר: קיימות, איכות סביבה והתנדבות (בהנחיית גב' חגית נעלי-יוסף); יזמות בחינוך (בהנחיית גב' נועה שפי); נשים במרחב הציבורי (בהנחיית מר ג'אבר עסאקלה); ומנהיגות, השפעה וניהול (בהנחיית גב' ספא גארב). בנוסף, כל אחד מהעמיתים קיבל הנחיה אישית ממנחה מקצועי פעם בשבועיים. לבקשת ראש עיריית באקה, מר מורסי אבו-מוך, קבוצת מנדל למנהיגות מקומית בבאקה פועלת לקידום חזון עירוני לעיר.

 

הערכה

התכנית לוותה בתהליך הערכה חיצוני בגישת ההערכה המעצבת, שהתבצע על-ידי גב' ג'אדה אבו ג'אבר ניג'ם.

 

מנהלי התכנית

שהירה שלבי וד"ר אסף תורג'מן.


 

 

הכירו את הבוגרים

גרשון דסטה

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה >>

 

נעימה קעדאן

תכנית למנהיגות מקומית בבאקה אל-גרבייה  >>

 

אורית גבע-דבש

תכנית מנדל למנהיגות מקומית במגדל העמק >>

 

מאג'ד אגבאריה

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בכפר קרע >>

 

אתאר חאסקיה

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בטירה >>