"כִּי עוֹד אַאֲמִין גַּם בָּאָדָם, גַּם בְּרוּחוֹ, רוּחַ עָז" (ש. טשרניחובסקי)

תכניות המרכז שואפות לטפח מנהיגות ולהפיח רוח יזמית של תקווה, שיתוף פעולה ואחריות חברתית לטובת שגשוגו של האזור ותושביו. מטרתן לטפח את הלהט לעשות לטובת הכלל יחד עם המשמעת להשקיע בלימוד ובעשייה. לצורך זה אנו שוקדים על הקניית ידע וכלים הדרושים לגיבוש ולקידום רעיונות ומיזמים במישור המקומי והאזורי, בד בבד עם העצמה וחיזוק הנטייה לפעול מחוץ לגבולות המוכר והבטוח לצורך מימוש חזון בעל ערך​.

 

תכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון​

מטרתה של תכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון להכשיר קבוצה של מנהיגים בעלי חזון, היוזמים ומובילים שינוי, ומבקשים לתרום מכישרונם וממרצם לקידום חברה טובה וראויה יותר באזור הצפון, כל אחד מהם במעגלי הפעולה וההשפעה שיבחר.

תכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון, ספטמבר 2018-2017

מטרתה של תכנית מנדל למנהיגות חברתית באזור הצפון להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית, המבוססת על ערכים וחזון, שתפעל להובלת שינוי ולשיפור ניכר בתחומים השונים של החיים בצפון הארץ, למען איכות החיים של תושבי הצפון כולם.

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה, 2017-2015

מטרת התכנית בעפולה היא לפתח מנהיגות מקומית בעלת מחויבות עמוקה למרחב הציבורי, המקצועי, החברתי והחינוכי בעיר על כל חלקיה. התכנית תכלול כ-450 שעות לימודים, לאורך שנתיים.

תכניות המשך

מרכז מנדל למנהיגות בצפון רואה בהמשך העבודה עם בוגרי התכניות חלק חשוב בקידום מנהיגות ציבורית-חברתית ראויה ואפקטיבית באזור, למען שיפור איכות החיים של תושבי הצפון כולם

תכניות למנהיגות מקומית בעבר

בשנים האחרונות התקיימו תכניות למנהיגות יישובית בכמה רשויות באזור הצפון