תכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה, 2017-2015

מטרת התכנית בעפולה לפתח מנהיגות מקומית בעלת מחויבות עמוקה למרחב הציבורי, המקצועי, החברתי והחינוכי בעיר על כל חלקיה. התכנית כוללת כ-450 שעות לימודים, לאורך שנתיים. 19 עמיתי התכנית נפגשים מדי שבוע בימי רביעי ליום לימודים מלא​.


העמיתים בתכנית מגיעים מקהילות שונות בעיר, אחרי שצברו ניסיון רב בעשייה חברתית, חינוכית וציבורית בעפולה ובמקומות אחרים, כולם למדו במוסדות אקדמיים לתואר ראשון, ומחציתם גם לתואר שני. הם בחרו בתכנית במטרה להמשיך ולהתפתח אישית ומקצועית וכדי לתרום להתפתחות העיר ומוסדותיה.

מטרות

  • יצירת קשרים ושיתופי פעולה בין קבוצות שונות של תושבי עפולה, באמצעות שיח פורה ובניית שפה משותפת בין העמיתים ומתוך כוונה להשפיע על אופני השיח הציבורי בעיר. השיח יתמקד באינטרסים המשותפים לכולם, לצד ההכרה בחזונות השונים לגבי עתיד העיר ושיפור החיים בה לטובת תושביה.

  • שיפור אופני הפעולה של העמיתים ויכולות ההשפעה שלהם על סביבתם. התכנית תדגיש את חקר העשייה של העמיתים. הם יעמיקו ויחקרו את עשייתם בפועל תוך בירור ערכי, הגדרת חזון והמשגה תיאורטית של פעולותיהם במציאות.

  • העלאת מודעות לפיתוח המרחב העירוני בהקשר של תנופת הבנייה והפיתוח המואץ של העיר. לפי תכנית המתאר שלה, צפויים לחיות בה בשנת 2015 יותר מ-100,000 תושבים. מטרתנו תהיה לחקור את רפרטואר אפשרויות הפיתוח הקיימות, ולבחון את אפשרויות הפיתוח של "העיר הראויה".
      
  • בירור החזון שביסוד העיר עפולה כ"בירת העמק" וניתוח משמעויותיו ההיסטוריות והעתידיות.

 

שותפים

התכנית נערכת בשותפות עם עיריית עפולה.

 

ועדה מלווה

לתכנית ועדה מלווה ומייעצת. החברים בה הם: גב' עפרית וינברגר, מנהלת אגף אסטרטגיה צעירים ונוער בעיריית עפולה, מר רפי כהן, מנכ"ל עיריית עפולה (יו"ר), ומר גדעון פורת, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק החינוך הבלתי פורמאלי ויו"ר דירקטוריון המתנ"סים בעפולה.

 

תכנים ותהליכים מרכזיים

בשנתה הראשונה תעסוק התכנית בלימודי העיר והמקום, בסוגיות חברתיות ופילוסופיות, במנהיגות ובמדיניות ציבורית. כמו כן תהיה לכל אחד מעמיתי התכנית הזדמנות ייחודית לחקור את עשייתו המקצועית והציבורית במטרה לשפרה ולהעצימה. בשנתה השנייה של התכנית היא תכלול גם הנחיה אישית, התנסות קבוצתית משותפת וחיזוק יכולות המנהיגות ויכולת הובלת השינוי של העמיתים. התכנית מבוססת על מתודות לימוד מגוונות והיא כוללת סיורים לימודיים, ואף ארבע התכנסויות ללמידה בת יומיים (ריטריטים) מחוץ לעיר.

 

הערכה מלווה

את התכנית תלווה בתהליכי הערכה ומדידה באפן שוטף גב' נעמה בר און, מנהלת מכון "משתנים".

 

סגל התכנית

מנהלות: איילת אילני ודלית כספין; סגל מרכז מנדל למנהיגות בצפון ומרצים אורחים.


 

 

הכירו את העמיתים

עומר לב

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה >>

 

נגה לביא

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה >>