תוכנית מנדל למנהיגות חברתית

מטרתה של תוכנית מנדל למנהיגות חברתית להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית, המבוססת על ערכים וחזון, שתפעל להובלת שינוי ולשיפור ניכר בתחומים השונים של החיים בצפון הארץ, למען איכות החיים של תושבי הצפון כולם. התוכנית פועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה. המתקבלים לתוכנית זוכים לכיסוי של שכר הלימוד ולמלגת קיום מלאה לכל השנה, כדי שיוכלו להקדיש את מלוא זמנם לתוכנית. הלימודים מתקיימים במרכז מנדל למנהיגות בצפון, השוכן במכללת אורנים.​​


קרן מנדל חרתה על דגלה את השאיפה לתרום לשגשוגה של חברה ישראלית צודקת, סובלנית ומטיבה ולשפר את איכות החיים של תושבי המדינה. מתוך אמונה שמנהיגות יוצאת דופן היא המפתח לשגשוגם של מוסדות, חברות ומדינות, הקרן עוסקת זה יותר מעשרים שנה בהכשרה למנהיגות חינוכית וחברתית. 

אנו מאמינים שמנהיגים נוצרים על-ידי חינוך ומעורבות פעילה בעשייה יזמית המלֻווה בבירור ערכי, בלימוד ובהתבוננות עצמית. לאור זאת, התוכנית משלבת לימוד עיוני מעמיק עם עבודה מעשית על סוגיות ובעיות המזמינות חשיבה יזמית וראייה מערכתית. התוכנית מיועדת לנשים וגברים, ערבים ויהודים, מכל תחומי העשייה החברתית, שיש להם רצון עז ליזום ולעשות לטובת הכלל, לצד נכונות להשקיע בלימוד ובשכלול היכולת לשם קידומו של חזון חברתי ראוי.

למחזור השלישי של התוכנית (תש"פ, ספטמבר 2019  אוגוסט 2020) יתקבלו עד 20 עמיתים מצטיינים. התוכנית תפעל במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, ובמהלכה יקדישו העמיתים את מלוא זמנם לתוכנית. עמיתי התוכנית יזכו לכיסוי של שכר הלימוד ולמלגת קיום מלאה לכל השנה. 

מבנה התוכנית​

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית עומדת על שלושה רכיבים מרכזיים: 

א. לימודים עיוניים סביב שישה תחומי דעת

 • לימודי רוח – אתיקה; בחינה של אידיאלים שונים באשר לאדם הראוי והחברה הראויה
 • כלכלה – האתגרים וההזדמנויות המרכזיים העומדים לפתחה של כלכלת ישראל; מושגי יסוד במיקרו-כלכלה ובמקרו-כלכלה 
 • משפט ציבורי – מושגי יסוד במשפט ציבורי והיכרות עם מערכת המשפט 
 • מדיניות – עיצוב מדיניות ויישומה; כתיבת נייר מדיניות ותזכירי פעולה
 • ממשל ופוליטיקה – מנגנוני הממשל הדמוקרטי ותפקידי השלטון המקומי
 • החברה בישראל – ההזדמנויות והאתגרים העיקריים הניצבים בפני החברה שלנו

פרקי הלמידה הללו מספקים תשתית עיונית לפרקי הלמידה ההתנסותיים.

ב. סדנאות המכוונות ללמידה התנסותית ושכלול מיומנויות

הסדנאות יתרכזו בחמישה נושאים:
 • מנהיגות – בירור שאלת המנהיגות ובחינת השלכותיה על חייהם של מנהיגים ויזמים חברתיים
 • ניהול – שכלול הכלים הניהוליים והידע הטכני הדרושים לשם הגשמת חזון חברתי 
 • תקשורת – היכרות עם ארגז הכלים התקשורתי הנחוץ להובלת שינוי 
 • פרויקטים מיוחדים – למידה בפעולה, הזמנה להתמודדות יצירתית עם אתגרים מורכבים של שינוי חברתי; למידה מניסיונם של יזמים חברתיים
 • פיתוח משאבים  גיוס כסף ותמיכה עבור מיזמים חברתיים

ג. פרויקט אישי

במשך השנה יעבוד כל אחד מהעמיתים על פיתוח פרויקט מעשי בשטח. לרשות העמיתים יעמוד ליווי צמוד של חונכים, מדריכים ויועצים מקצועיים הבקיאים בהיבטים השונים של הובלת יוזמות חברתיות.

ההרשמה לתוכנית לשנת הלימודים תש"פ הסתיימה. ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א (מחזור ד') תיפתח בספטמבר 2019.


 

 

הכירו את העמיתים

רואן כעביה

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית: מחזור ב' >>

נדב נוסבאום

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית: מחזור ב' >>