חדשות ואירועים

סיום וסיכום שנת הלימודים הראשונה בתכנית עפולה

מנהלות תכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה מסכמות את השנה הראשונה של התכנית, ומרחיבות על הדגשים בשנה החולפת ובשנה הבאה

​​שנת הלימודים הראשונה של תכנית עפולה מסתיימת בימים אלו, עם הגשת עבודות הסיכום ועם סדרת פגישות אישיות בין מנהלות התכנית לעמיתים. זו הייתה שנה אינטנסיבית של למידה במתודות מרובות ומתוך פרספקטיבות מרובות. את עבודתנו השנה הנחו ארבע מטרות:

הראשונה הייתה ליצור קשרים ושיתופי פעולה בין הקבוצות השונות של תושבי עפולה, באמצעות שיח פורה ובניית שפה משותפת בין העמיתים, ומתוך כוונה להשפיע על אופני השיח הציבורי בעיר. המטרה היא שהשיח יתמקד באינטרסים משותפים, לצד הכרה בחזונות השונים על עתיד העיר ושיפור החיים בה לטובת תושביה. מיקדנו את עבודתנו בהשגת מטרה זו בשתי דרכים עיקריות: 

  • היכרות בין אישית מעמיקה ובניית יחסי אמון כשלב ראשון: הקדשת זמן רב להיכרות אישית ומקצועית מעמיקה (הליכות ג'יין בסביבות הילדות של עמיתים בעיר, סיורים לימודיים במקומות העבודה של אחרים ועוד). 
  • היכרות בין-קבוצתית מעמיקה ובניית קבוצות עבודה "חוצות קבוצות חברתיות" לקידום אינטרסים משותפים. בנינו שלוש קבוצות עבודה החוצות את קבוצות השייכות בעיר (אתנית, דתית, מעמדית, על-פי ותק, שכונה וכו'). כל אחת מהן תעסוק בקידום חזון ואינטרס ציבורי בהקשרים שונים. 

מטרתנו השנייה הייתה לשפר את אופני הפעולה של העמיתים ואת יכולת ההשפעה שלהם על סביבתם. התכנית הדגישה את חקר העשייה של העמיתים. הם העמיקו וחקרו את עשייתם בפועל תוך בירור ערכי, הגדרת חזון והמשגה תיאורטית של פעולותיהם במציאות. לשם כך התגייס הצוות כולו לפיתוח מודל ל"חקר העשייה" בליווי של יפה בניה כיועצת חיצונית. הוקדשה סדרה של 12 מפגשים בארבע קבוצות קטנות בהנחיית ארבעה אנשי סגל שהנחו את העמיתים בחקר העשייה שלהם במקומות עבודתם. חלק זה של התכנית זכה להערכה גבוהה מאוד של העמיתים. לכל אחד מהם ניתנה הזדמנות להציג דילמות מפתח בסביבתו המקצועית והציבורית ולחקור אותן יחד עם המנחה והקבוצה, מתוך בסיס תיאורטי ובאווירה של אינטימיות וכבוד.

המטרה השלישית שבחרנו, בהתבסס על מחקר מכין שערכה עבורנו ד"ר מירב אהרון גוטמן, נוגעת לסביבה ולתקופה שבה עפולה עוברת תהליך מואץ של בנייה וצמיחה פיזית. למדנו ובחנו את האפשרויות לפיתוח מיטבי של המרחב העירוני המשתנה במהירות. לפי תכנית המתאר של העיר צפויים לחיות בה בשנת 2025 כ-130,000 תושבים. חקרנו במשותף ובכלים שונים את רפרטואר אפשרויות לפיתוח "העיר הראויה" במובנים פיזיים, אנושיים וקהילתיים. הקדשנו סדרת מפגשים ללמידה מעמיקה של המקום: היסטוריה, תהליכי פיתוח, קליטת גלי העלייה והשפעתם על העיר, משמעות ההגדרה "בירת העמק ואתגריה". עסקנו בערכים המגדירים את העיר הראויה, עם מודלים אורבניים שונים ל"עירוניות טובה", על מחיריהם ויתרונותיהם. פגשנו ניסיונות מן הארץ ומהעולם למיתוג של ערים מחדש, להחייאת מרכזי ערים, לעירוב שימושים בעיר, לתכנון חברתי עירוני המביא בחשבון תנועה מגוונת במרחב הציבורי וצרכים של קהילות וקבוצות שונות בעיר.

המטרה הרביעית והאחרונה תעבור עמנו לשנת הלימודים השנייה ונוגעת ליחסי העיר עם סביבתה ולפוטנציאל הטמון בפיתוח אזורי ובשיתופי פעולה בין עפולה לשכנותיה.