תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון

התוכנית מיועדת להכשרת קבוצת מנהיגים איכותית ומגוונת, שביכולתה לתרגם תאוריה למעשה, בשאיפה להוביל שינוי ולהביא לידי שיפור ניכר בתחומים השונים של החיים בצפון הארץ, למען איכות החיים של תושבי הצפון כולם

התוכנית פועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא. המתקבלים לתוכנית זוכים לכיסוי של שכר הלימוד ולמלגת קיום מלאה לכל אורך שנת הלימודים, כדי שיוכלו להקדיש את מלוא זמנם ומרצם לתוכנית. 

למחזור החמישי של התוכנית יתקבלו עד 20 עמיתים מצטיינים. התוכנית תיפתח באוקטובר 2021.

מסיימי התוכנית יצטרפו לקהילת בוגרי קרן מנדל בכלל ובוגרי מרכז מנדל למנהיגות בצפון בפרט.

על הלימודים בתוכנית

התוכנית משלבת לימוד עיוני מעמיק עם תרגול ועבודה מעשית. פרקי הלימוד העיוני מספקים תשתית לפרקי הלימוד המעשי, ועוסקים בהגות ובבירור ערכי (לימודי רוח), ובהבנת הסביבה המורכבת שבה פועלים יזמים ואנשי מקצוע (פוליטיקה, ממשל ושלטון מקומי, מדיניות ציבורית, חברה בישראל, כלכלה ציבורית, משפט, סביבה וקיימות), על-ידי מרצות ומרצים מומחים בתחומם.

הלימוד מתבצע הן ברמה הקבוצתית והן ברמה הפרטנית. דגש מושם על היכרות עם נקודות מבט מגוונות לסוגיות חברתיות, בחברה בישראל בכלל ובאזור הצפון בפרט. פרקי העבודה המעשית כוללים הקניית מיומנויות ועבודה על פרויקט אישי, שבמרכזו השאיפה לתרום חשיבה רעננה ועשייה יצירתית לטובת אזור הצפון. עמיתי התוכנית לומדים דרך התמודדות עם משימות המזמינות גישה יזמית וראייה מערכתית. לרשות העמיתים ליווי צמוד של מנחים הבקיאים בהיבטים השונים של הובלת יוזמות חברתיות. 

מבנה התוכנית​

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית עומדת על שלושה רכיבים מרכזיים:

א. פרקי לימוד עיוניים

 • לימודי רוח – אתיקה ובחינה של אידיאלים שונים אשר לאדם הראוי והחברה הראויה
 • כלכלה – האתגרים וההזדמנויות המרכזיים העומדים לפתחה של כלכלת ישראל, ומושגי יסוד במיקרו-כלכלה ובמקרו-כלכלה 
 • משפט ציבורי – מושגי יסוד במשפט ציבורי והיכרות עם מערכת המשפט 
 • מדיניות – עיצוב מדיניות ויישומה וכתיבת נייר מדיניות ותזכירי פעולה
 • ממשל ופוליטיקה – מנגנוני הממשל הדמוקרטי ותפקידי השלטון המקומי
 • החברה בישראל – ההזדמנויות והאתגרים העיקריים הניצבים בפני החברה שלנו

הפרקים הללו מספקים תשתית עיונית לפרקי הלמידה ההתנסותיים.

ב. סדנאות המכוונות ללמידה התנסותית ושכלול מיומנויות

הסדנאות יתרכזו בחמישה נושאים:
 • מנהיגות – בירור שאלת המנהיגות ובחינת השלכותיה על חייהם של מנהיגים ויזמים חברתיים
 • ניהול – שכלול הכלים הניהוליים והידע הטכני הדרושים לשם הגשמת חזון חברתי 
 • תקשורת – היכרות עם ארגז הכלים התקשורתי הנחוץ להובלת שינוי 
 • פרויקטים מיוחדים – למידה בפעולה, הזמנה להתמודדות יצירתית עם אתגרים מורכבים של שינוי חברתי, ולמידה מניסיונם של יזמים חברתיים
 • פיתוח משאבים  גיוס כסף ותמיכה עבור מיזמים חברתיים

ג. פרויקט אישי

במהלך השנה יעבוד כל אחד מהעמיתים על פיתוח פרויקט מעשי בשטח. לרשות העמיתים יעמוד ליווי צמוד של חונכים, מדריכים ויועצים מקצועיים הבקיאים בהיבטים השונים של הובלת יוזמות חברתיות.

מיקום

מפגשי הלימוד יתקיימו במרכז מנדל למנהיגות בצפון שבקמפוס מכללת אורנים, קריית טבעון.

מידע כללי

התוכנית פועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא. המתקבלים לתוכנית זוכים לכיסוי של שכר הלימוד ולמלגת קיום מלאה לכל אורך שנת הלימודים, כדי שיוכלו להקדיש את מלוא זמנם ומרצם לתוכנית. 
המחזור החמישי של התוכנית יפתח באוקטובר 2021.

ההרשמה למחזור הקרוב הסתיימה.


בשאלות הנוגעות לתהליך המיון יש לפנות לאחראית תהליך המיון, שרון הרשקו שולב בדוא"ל Miyun-MCN@mandel.org.il או להשאיר הודעה קולית בטלפון 04-643-7779.


 

 

הכירו את העמיתים

אילנית ברקוביץ

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון: מחזור ד' >>

מורן מיטב

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון: מחזור ד' >>

 

אודות קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל -ישראל


קרן מנדל חרטה על דגלה את השאיפה לתרום לשגשוגה של חברה ישראלית צודקת, סובלנית ומיטיבה ולשפר את איכות החיים של תושבי המדינה. מתוך אמונה שמנהיגות יוצאת דופן היא המפתח לשגשוגם של מוסדות, חברות ומדינות, הקרן עוסקת זה כארבעים שנה בהכשרה למנהיגות חינוכית וחברתית. קראו עוד >>