בוגרי תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון

 

נפתחה ההרשמה לתוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון

מטרתה של תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון היא לתרום לפיתוח ולשגשוג של אזור הצפון באמצעות פיתוח ההון האנושי ומינוף הכוחות המקומיים שיובילו לשינוי ולשיפור המציאות. התוכנית מבקשת להעצים את תחושת האחריות, השליחות והלהט של עמיתיה להוביל תוך הקשבה לקולות השונים והסותרים, הכרה במורכבויות וגיבוש תפיסת טוב צפונית עמוקה בקרב בוגריה.

התוכנית מבקשת להשקיע בנשים ובגברים – מכלל הקהילות ומגזרי העבודה באזור הצפון על כל גווניהם – שיש להם הלהט לפעול לטובת החברה, לצד הנכונות להשקיע בלימוד ובשיפור יכולותיהם.​

התוכנית פועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא. המתקבלים מקדישים את מלוא זמנם ומרצם לתוכנית, וזוכים לכיסוי שכר הלימוד ולמלגת קיום מלאה לכל אורך שנת הלימודים.

מסיימי התוכנית יצטרפו לקהילת בוגרי מנדל, ויפעלו למען עתיד שבו החברה המגוונת בצפון משגשגת ופורחת, ופועלת מתוך תחושות של הכרה, גאווה, שייכות ואחריות.


  

על הלימודים בתוכנית

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון מתבססת על לימודי רוח כמסד תאורטי, מתודולוגי וערכי; לימודי חברה על רקע הצפון; ולימודי מנהיגות ושכלול יכולת הפעולה. התוכנית כוללת שלושה רכיבים המשתלבים ומשלימים זה את זה: לימודים עיוניים; למידה קבוצתית בפעולה (תרגיל שטח סביב סוגיות נבחרות בצפון, סיורים ומפגשים עם דמויות משפיעות); ומסלול למידה אישי ייחודי.

פרקי הלימוד כוללים:

  • לימודי רוח – חשיבה פילוסופית, חשיבה היסטורית, מקורות הרעיון הדמוקרטי ואתגריו, תרבות ודת כרוח
  • לימודי חברה מגוונת – ציר מרכזי בתוכנית
  • לימודי חברה על רקע הצפון – גאוגרפיה אנושית, ממשל ופוליטיקה, שלטון מקומי, מדיניות ציבורית 
  • לימודי מנהיגות ויכולת פעולה – קורס מנהיגות, ולמידה בפעולה (בקבוצות וביחידים)

תנאי סף להגשת מועמדות

  • תואר אקדמי ממוסד מוכר
  • מגורים ועבודה בצפון הארץ
  • ניסיון בהנעה של יוזמות או בעבודה הדורשת אחריות ישירה על כוח אדם ותקציבים
  • זיקה לעשייה חברתית 

מתכונת התוכנית

התוכנית נפרסת על פני 40 שבועות בשנה. הלימודים מתקיימים במתכונת של שבוע לימודים מלא (ראשון-חמישי, 16:00-9:00), לצד כמה סדנאות מרוכזות וסיורים לימודיים בני יומיים. הלימודים מתקיימים במרכז מנדל למנהיגות בצפון, השוכן בקמפוס מכללת אורנים.

נפתחה ההרשמה למחזור ח' (2025-2024). אם מעשיך עד כה מעידים על השאיפה ליזום ולעשות לטובת הכלל, אם יש לך נכונות להשקיע בלימוד ובשכלול יכולותיך, נשמח לשקול את מועמדותך.

​בשל האירועים הקשים, ההרשמה לתוכנית הוארכה. ​

מועד האחרון להגשות מועמדות הוא יום ראשון, י"ט בטבת תשפ"ד, 3​1 בדצמבר 2023.
(לנוכח המצב במדינה, מועד סיום ההרשמה עשוי להשתנות.)​


בשאלות הנוגעות לתהליך המיון יש לפנות לאחראית תהליך המיון, שרון הרשקו שולב בדוא"ל Miyun-MCN@mandel.org.il או להשאיר הודעה קולית בטלפון 04-643-7799/79.


תוכניות נוספות של מרכז מנדל למנהיגות בצפון לשנת תשפ"ה
מועד פתיחת ההרשמה: ינואר 2024

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

יום לימודים אחד בשבוע (ימי רביעי)​
לפרטים >>

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי

יום לימודים אחד בשבוע (ימי רביעי)
לפרטים >>

שימו לב: אפשר להגיש מועמדות לתוכנית אחת בלבד.


 

 

הכירו את העמיתים

סאוסן אבו חמיד

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון: מחזור ז' >>

לירון עדי סטולרו

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון: מחזור ז' >>

 

הכירו את הבוגרים  

הכירו את בוגרי התוכנית >> 

אודות קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל -ישראל


קרן מנדל חרטה על דגלה את השאיפה לתרום לשגשוגה של חברה ישראלית צודקת, סובלנית ומיטיבה ולשפר את איכות החיים של תושבי המדינה. מתוך אמונה שמנהיגות יוצאת דופן היא המפתח לשגשוגם של מוסדות, חברות ומדינות, הקרן עוסקת זה כארבעים שנה בהכשרה למנהיגות חינוכית וחברתית. קראו עוד >>