תכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון

תכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון 2018-2017

מטרתה של תכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית, המבוססת על ערכים וחזון, שתפעל להובלת שינוי ולשיפור ניכר בתחומים השונים של החיים בצפון הארץ, למען איכות החיים של תושבי הצפון כולם. התכנית פועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, וכוללת כיסוי של שכר הלימוד ומלגת קיום מלאה לכל השנה, המאפשרת לעמיתים להקדיש את מלוא זמנם לתכנית. הלימודים מתקיימים במרכז מנדל למנהיגות בצפון, השוכן במכללת אורנים.​​

 

​קרן מנדל חרתה על דגלה את השאיפה לתרום לשגשוגה של חברה ישראלית צודקת, סובלנית ומטיבה ולשפר את איכות החיים של תושבי המדינה. מתוך אמונה שמנהיגות יוצאת דופן היא המפתח לשגשוגם של מוסדות, חברות ומדינות, הקרן עוסקת זה יותר מעשרים שנה בהכשרה למנהיגות חינוכית וחברתית. 

אנו מאמינים שמנהיגים נוצרים על-ידי חינוך ומעורבות פעילה בעשייה יזמית המלֻווה בבירור ערכי, בלימוד ובהתבוננות עצמית. לאור זאת, התכנית משלבת לימוד עיוני מעמיק עם עבודה מעשית על סוגיות ובעיות המזמינות חשיבה יזמית וראייה מערכתית. התכנית מיועדת לנשים וגברים, ערבים ויהודים, מכל תחומי העשייה החברתית, שיש להם רצון עז ליזום ולעשות לטובת הכלל, לצד נכונות להשקיע בלימוד ובשכלול היכולת לשם קידומו של חזון חברתי ראוי.

למחזור הראשון של התכנית (תשע"ח, ספטמבר 2017-ספטמבר 2018) יתקבלו עד 10 עמיתים מצטיינים. התכנית תפעל במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, ובמהלכה יקדישו העמיתים את מלוא זמנם לתכנית. עמיתי התכנית יזכו לכיסוי של שכר הלימוד ולמלגת קיום מלאה לכל השנה. 

מבנה התכנית​

תכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון עומדת על שלושה רכיבים מרכזיים: 

א. לימודים עיוניים סביב שישה תחומי דעת

  • פילוסופיה – אתיקה; בחינה של אידיאלים שונים באשר לאדם הראוי והחברה הראויה
  • כלכלה – האתגרים וההזדמנויות המרכזיים העומדים לפתחה של כלכלת ישראל; מושגי יסוד במיקרו-כלכלה ובמקרו- כלכלה 
  • משפט ציבורי – מושגי יסוד במשפט ציבורי והיכרות עם מערכת המשפט 
  • מדיניות – עיצוב מדיניות ויישומה. כתיבת נייר מדיניות ותזכירי פעולה
  • ממשל ופוליטיקה – מנגנוני הממשל הדמוקרטי ותפקידי השלטון המקומי
  • החברה בישראל – ההזדמנויות והאתגרים העיקריים הניצבים בפני החברה שלנו

פרקי הלמידה הללו מספקים תשתית עיונית לפרקי הלמידה ההתנסותיים.

 

ב. סדנאות המכוונות ללמידה התנסותית ושכלול מיומנויות

 
הסדנאות יתרכזו בארבעה נושאים:
  • מנהיגות – בירור שאלת המנהיגות ובחינת השלכותיה על חייהם של מנהיגים ויזמים חברתיים
  • ניהול – שכלול הכלים הניהוליים והידע הטכני הדרושים לשם הגשמת חזון חברתי 
  • תקשורת – ארגז כלים תקשורתי בהובלת שינוי 
  • פרויקטים מיוחדים – למידה בפעולה, הזמנה להתמודדות יצירתית עם אתגרים מורכבים של שינוי חברתי; למידה מניסיונם של יזמים חברתיים

ג. פרויקט אישי

במשך השנה יעבוד כל אחד מהעמיתים על פיתוח פרויקט  מעשי בשטח. לרשות העמיתים יעמוד ליווי צמוד של חונכים, מדריכים ויועצים מקצועיים הבקיאים בהיבטים השונים של הובלת יוזמות חברתיות.

ההרשמה למחזור הראשון של התכנית הסתיימה.
 

 

הכירו את העמיתים

ברק דסטה

תכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון >>

 

ניבה בגין-בן-ארי

תכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון >>