תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי​ בצפון

התוכנית מיועדת לבעלי תפקידים בכירים במגזר הציבורי – נשים וגברים – שיש להם רצון עז ויכולת לפעול ולעשות לטובת הציבור במסגרת תפקידם ומעבר לו, ומטרתה להכשירם למנהיגות


תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי בצפון מיועדת לתרום לפיתוחו ולשגשוגו של אזור הצפון באמצעות השקעה בנושאי משרה בכירים בדרג מחוז הממלאים מגוון תפקידים בשירות הציבורי, ורואים בעמלם שליחות ציבורית מהמעלה הראשונה, שיש בה כדי לעצב את פני החברה ולשנות את דפוסי התנהלותה.

התוכנית מאופיינת בהיותה תוכנית "תוך כדי שירות" – משתתפיה ממשיכים לעבוד במשרות הבכירות לצד שנת ההכשרה והלמידה.


 

מטרות התוכנית

 • לתרום לצמיחה אישית ברמת המיומנות, הידע והמסוגלות ליזום ולקדם מהלכים מורכבים
 • לקדם היכרות, ראיה רחבה רב מגזרית ורב מקצועית מבוססת אמון בין המשתתפים
 • לעודד ולקדם פעולות מנהיגות בתוך השירות הציבורי ובחברה בכלל

אודות הלימוד

התוכנית משלבת לימוד עיוני מעמיק עם תרגול ועבודה מעשית, כאשר פרקי הלימוד העיוני מספקים תשתית לפרקי הלימוד המעשי. עיקרי התכנית הם  הרחבת ההיכרות וההבנה את מרקם החיים הייחודי בצפון, הגות ובבירור ערכי (לימודי רוח), והבנת הסביבה המורכבת שבה פועלים יזמים ואנשי מקצוע בשירות הציבורי (פוליטיקה ממשל ושלטון מקומי, מדיניות ציבורית, חברה בישראל, כלכלה ציבורית, משפט וסביבה). 

פרקי העבודה המעשית כוללים הקניית מיומנויות ועבודה על פרויקט אישי, שדרכו מחברים בין תיאוריה לפעולה תוך עידוד לעבודה שיטתית, מקורית ויצירתית. כמו כן, עמיתי התכנית מתנסים בהתמודדות עם משימות המזמינות פיתוח מנהיגות, תחושת מסוגלות וחשיבה יזמית. לרשות העמיתים ליווי צמוד של חונכים, מדריכים ויועצים מקצועיים, הבקיאים בהיבטים השונים של הובלת שינוי במערכות ציבוריות וחברתיות.

מעבר לחינוך למנהיגות, שהוא הקו המנחה את תוכניות המרכז, האתגר המרכזי העומד בפני תוכנית זו הוא לתרום לאתוס של שירות ציבורי שבמרכזו תודעה של שליחות, שירות ואחריות, יחד עם גישה יזמית ופתיחות לשיתוף פעולה בין-משרדי ובין-מגזרי. 

מנקודה זו נגזרות כמה מן הסוגיות הייחודיות לתוכנית: 

 • יחסי גומלין בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי
 • אתיקה של שירות ציבורי
 • מודלים של שיתוף פעולה
 • הכרת מבנה השירות הציבורי בארץ ובמדינות אחרות
 • יחסי שלטון מרכזי-שלטון מקומי
 • משפטיזציה של השירות הציבורי

העמיתים

אנחנו מחפשים ממלאי תפקידים בכירים בשירות הציבורי, נשים וגברים, יהודים וערבים, שיש להם רצון עז לפעול ולעשות לטובת הציבור במסגרת תפקידם ומעבר לו. ההרכב הרב-משרדי של עמיתי התוכנית מאפשר לתוכנית לתרום לפיתוח יחסי אמון ולחיבור בין ממלאי תפקידים ותחומי התערבות שלרוב מתנהלים במסלולים נפרדים.

מתכונת התוכנית

תוכנית הלימודים נפרסת על פני 40 ימי לימוד בשנה, כ-440 שעות לימוד, במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע (בימי רביעי), לצד סדנאות מרוכזות בנות יומיים וסיורים בני יום.

תנאי סף להגשת מועמדות

 • תואר ראשון ומעלה
 • תפקיד ניהולי בכיר בשירות הציבורי
 • מגורים ו/או עבודה בצפון
כדי להתקבל לתוכנית נדרשים המועמדים לעבור תהליך מיון קפדני.
מי שהגיש מועמדות לתוכנית ולא התקבל, רשאי להגיש את מועמדותו שוב לאחר שנתיים.
ההשתתפות בתוכנית מותנית באישור הגורמים הממונים במקום העבודה.

ההרשמה למחזור ג', שנת הלימודים תשפ"ב (2022-2021) הסתיימה.


בשאלות הנוגעות לתהליך המיון יש לפנות לאחראית תהליך המיון, שרון הרשקו שולב בדוא"ל Miyun-MLPS@mandel.org.il או להשאיר הודעה קולית בטלפון 04-6437779. 

 

הכירו את העמיתים

סמיר עבוד

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי: מחזור ב' >>

סתיו חביבי

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי: מחזור ב' >>