תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי​ בצפון

התוכנית מיועדת לבעלי תפקידים בכירים במגזר הציבורי שיש להם רצון עז ויכולת לפעול ולעשות לטובת הציבור במסגרת תפקידם ומעבר לו


תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי בצפון פועלת להעמיק בלמידה ולהרחיב את הידע, הכלים ותודעת השליחות והמסוגלות של מנהלים בעלי פוטנציאל השפעה בצפון השואפים להשפיע ולהיטיב. זאת במטרה שבוגריה ינהיגו שינויים משמעותיים לקידום חזון חברתי ראוי לטובת הכלל, העונה על חלק מהאתגרים הייחודיים לצפון.

בתוכנית משתתפים בעלי תפקידים בכירים, נשים וגברים, יהודים וערבים, שיש להם רצון ויכולת השפעה לפעול ולעשות לטובת הציבור במסגרת תפקידם ומעבר לו. תוכנית זו מאופיינת בהיותה תוכנית "תוך כדי שירות" (in service), ומשתתפיה ממשיכים לעבוד במשרות הבכירות לצד שנת ההכשרה והלמידה.


 

מטרות התוכנית

 • לתרום לצמיחה אישית ברמת המיומנות, הידע והמסוגלות ליזום ולקדם מהלכים מורכבים
 • לקדם היכרות וראייה רחבה רב-מגזרית ורב-מקצועית מבוססת אמון בין המשתתפים
 • לתרום לאתוס של שירות ציבורי שבמרכזו תודעה של שליחות, שירות ואחריות
 • לעודד ולקדם פעולות מנהיגות בתוך השירות הציבורי ובחברה בכלל

אודות הלימוד

מעבר לחינוך למנהיגות, שהוא הקו המנחה את תוכניות המרכז, האתגר המרכזי העומד בפני תוכנית זו הוא לתרום לאתוס של שירות ציבורי שבמרכזו תודעה של שליחות, שירות ואחריות, יחד עם גישה יזמית ופתיחות לשיתוף פעולה בין-משרדי ובין-מגזרי. מנקודה זו נגזרות כמה סוגיות שהן ייחודיות לתוכנית:

 • יחסי גומלין בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי
 • אתיקה של שירות ציבורי
 • מודלים של שיתוף פעולה
 • הכרת מבנה השירות הציבורי בארץ ובמדינות אחרות
 • יחסי שלטון מרכזי-שלטון מקומי
 • משפטיזציה של השירות הציבורי ועוד

ההרכב הרב-משרדי של עמיתי התוכנית מאפשר לתוכנית לתרום לפיתוח יחסי אמון ולחיבור בין ממלאי תפקידים ותחומי התערבות שלרוב מתנהלים במסלולים נפרדים.  

נוסף על כך, במוקד הלמידה המעשית עומד מהלך להובלת שינוי המחבר בין תאוריה לפעולה, תוך עידוד לעבודה שיטתית, מקורית ויצירתית. ההתנסות המעשית עיקרה התמודדות לאורך שנת הלימודים עם האתגרים המרכזיים של השירות הציבורי ושל מרקם החיים הייחודי בצפון הארץ. 

לרשות העמיתים ליווי צמוד של חונכים, מדריכים ויועצים מקצועיים, הבקיאים בהיבטים השונים של הובלת שינוי במערכות ציבוריות וחברתיות.

מתכונת התוכנית

תוכנית הלימודים נפרסת על פני כ-40 ימי לימוד בשנה, כ-440 שעות לימוד, במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע (בימי רביעי), לצד סדנאות מרוכזות בנות יומיים וסיורים בני יום.

תנאי סף להגשת מועמדות

 • תואר ראשון ומעלה
 • תפקיד ניהולי בכיר בשירות הציבורי
 • מגורים או עבודה בצפון

 המועמדים נדרשים לעבור תהליך מיון קפדני.
מי שהגיש מועמדות לתוכנית ולא התקבל, רשאי להגיש את מועמדותו שוב לאחר שנתיים.

ההשתתפות בתוכנית מותנית באישור הגורמים הממונים במקום העבודה.

ההרשמה למחזור ה', שנת הלימודים תשפ"ד-תשפ"ה (2024-2023) תיפתח ב-16 בינואר 2023.

בשאלות הנוגעות לתהליך המיון יש לפנות לאחראית תהליך המיון, שרון הרשקו שולב בדוא"ל Miyun-MCN@mandel.org.il או להשאיר הודעה קולית בטלפון 04-643-7799/79.


 

 

הכירו את העמיתים

משה צ'יקו לוי

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי: מחזור ג' >>

שושי ליאון שפיגל

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי: מחזור ג' >>