תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי​

מטרתה של תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי  להכשיר ממלאי תפקידים בכירים, איכותיים ומגוונים במגזר הציבורי – נשים וגברים – שיש להם רצון עז ויכולת לפעול ולעשות לטובת הציבור במסגרת תפקידם ומעבר לו


תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי מיועדת לתרום לפיתוחו ולשגשוגו של אזור הצפון באמצעות השקעה בנושאי משרה בכירים הממלאים מגוון תפקידים בשירות הציבורי, ורואים בעמלם שליחות ציבורית מהמעלה הראשונה, שיש בה כדי לעצב את פני החברה ולשנות את דפוסי התנהלותה.


התוכנית מאופיינת בהיותה תוכנית "תוך כדי שירות" – משתתפיה ממשיכים לעבוד במשרות הבכירות לצד שנת ההכשרה והלמידה.

מעבר לחינוך למנהיגות, שהוא הקו המנחה את תוכניות המרכז, האתגר המרכזי העומד בפני תוכנית זו הוא לתרום לאתוס של שירות ציבורי שבמרכזו תודעה של שליחות, שירות ואחריות, יחד עם גישה יזמית ופתיחות לשיתוף פעולה בין-משרדי ובין-מגזרי. 

מנקודה זו נגזרות כמה מן הסוגיות הייחודיות לתוכנית: 

  • יחסי גומלין בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי
  • אתיקה של שירות ציבורי
  • מודלים של שיתוף פעולה
  • הכרת מבנה השירות הציבורי בארץ ובמדינות אחרות
  • יחסי שלטון מרכזי-שלטון מקומי
  • משפטיזציה של השירות הציבורי

ההרכב הרב-משרדי של עמיתי התוכנית מאפשר לתוכנית לתרום לפיתוח יחסי אמון ולחיבור בין ממלאי תפקידים ותחומי התערבות שלרוב מתנהלים במסלולים נפרדים. נוסף על כך, במוקד הלמידה המעשית עומד הפרויקט הקבוצתי שעיקרו התמודדות רב-תחומית לאורך שנת הלימודים עם האתגרים המרכזיים של החיים בצפון הארץ. 

תוכנית הלימודים נפרסת על פני 40 ימי לימוד בשנה, כ-440 שעות לימוד, במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע (בימי רביעי), לצד סדנאות מרוכזות בנות יומיים וסיורים בני יום. הלימודים מתקיימים במרכז מנדל למנהיגות בצפון, השוכן במכללת אורנים.

ההרשמה למחזור ג', שנת הלימודים תשפ"ב-תשפ"ג (2022-2021), תיפתח ב-10 בינואר 2021.


 

הרשמה לתוכניות המרכז

ההרשמה תיפתח ב-10 בינואר 2021

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון
ההרשמה תיפתח ב-10 בינואר 2021


 

הכירו את העמיתים

יצחק סויסה

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי: מחזור ב' >>

תמי עזרא

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי: מחזור ב' >>