--%>

מנהלים

נגה גיל בשיא

נגה גיל בשיא

חברת סגל אורח ומנהלת תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי

נגה היא חברת סגל אורח והמנהלת של התוכנית למנהיגות בשירות הציבורי במרכז מנדל למנהיגות בצפון. בעשור האחרון שימשה כמנהלת אגף חינוך וקהילה במועצה האזורית עמק המעיינות. במסגרת תפקידה הקימה את האגף (הכולל את מחלקות החינוך, הרווחה, המתנ"ס והתחבורה), בנתה אסטרטגיה לחינוך לעשור הקרוב, ועסקה ביישומה תוך שיתוף מגזרים שונים בפעילות לקידום החינוך והקהילה. במסגרת פעילות זו נוצרו שפה אזורית חדשה, יוזמות חינוכיות וקהילתיות רבות, חדשנות חינוכית מגוונת ושיתופי פעולה מיוחדים באזור, בין בתי הספר, ועם ארגונים ומוסדות אזוריים. לפני כן הייתה נגה מנהלת עמיתה בבית הספר העל-יסודי שק”ד בשדה אליהו, וכן סגנית מנהל, רכזת פדגוגית ומחנכת. במגזר החברתי נגה פעילה בתהליכי פמיניזם דתי, ובעברה הייתה פעילה חברתית במסגרת פרויקט של”פ (שמיניסטים לעיירות פיתוח). לנגה תואר ראשון בתלמוד ותואר שני בהיסטוריה של עם ישראל, והיא בוגרת קורס להכשרת מנהלי בתי ספר ותוכנית עמיתי מעוז.