תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה, 2017-2015

מטרת התוכנית בעפולה הייתה לפתח מנהיגות מקומית בעלת מחויבות עמוקה למרחב הציבורי, המקצועי, החברתי והחינוכי בעיר על כל חלקיה. התוכנית כללה כ-450 שעות לימודים, לאורך שנתיים. 19 עמיתי התוכנית נפגשו מדי שבוע בימי רביעי ליום לימודים מלא​.


העמיתים בתוכנית הגיעו מקהילות שונות בעיר, אחרי שצברו ניסיון רב בעשייה חברתית, חינוכית וציבורית בעפולה ובמקומות אחרים, כולם למדו במוסדות אקדמיים לתואר ראשון, ומחציתם גם לתואר שני. הם בחרו בתוכנית במטרה להמשיך ולהתפתח אישית ומקצועית וכדי לתרום להתפתחות העיר ומוסדותיה.

מטרות

  • יצירת קשרים ושיתופי פעולה בין קבוצות שונות של תושבי עפולה, באמצעות שיח פורה ובניית שפה משותפת בין העמיתים ומתוך כוונה להשפיע על אופני השיח הציבורי בעיר. השיח התמקד באינטרסים המשותפים לכולם, לצד ההכרה בחזונות השונים לגבי עתיד העיר ושיפור החיים בה לטובת תושביה.

  • שיפור אופני הפעולה של העמיתים ויכולות ההשפעה שלהם על סביבתם. התוכנית הדגישה את חקר העשייה של העמיתים. הם יעמיקו ויחקרו את עשייתם בפועל תוך בירור ערכי, הגדרת חזון והמשגה תיאורטית של פעולותיהם במציאות.

  • העלאת מודעות לפיתוח המרחב העירוני בהקשר של תנופת הבנייה והפיתוח המואץ של העיר. לפי תוכנית המתאר שלה, צפויים לחיות בה בשנת 2015 יותר מ-100,000 תושבים. מטרתנו הייתה לחקור את רפרטואר אפשרויות הפיתוח הקיימות, ולבחון את אפשרויות הפיתוח של "העיר הראויה".
      
  • בירור החזון שביסוד העיר עפולה כ"בירת העמק" וניתוח משמעויותיו ההיסטוריות והעתידיות.

 

שותפים

התוכנית נערכה בשותפות עם עיריית עפולה.

 

ועדה מלווה

את התוכנית ליוותה ועדה מלווה ומייעצת. החברים בה היו: גב' עפרית וינברגר, מנהלת אגף אסטרטגיה צעירים ונוער בעיריית עפולה, מר רפי כהן, מנכ"ל עיריית עפולה (יו"ר), ומר גדעון פורת, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק החינוך הבלתי פורמאלי ויו"ר דירקטוריון המתנ"סים בעפולה.

 

תכנים ותהליכים מרכזיים

בשנתה הראשונה עסקה התוכנית בלימודי העיר והמקום, בסוגיות חברתיות ופילוסופיות, במנהיגות ובמדיניות ציבורית. כמו כן הייתה לכל אחד מעמיתי התוכנית הזדמנות ייחודית לחקור את עשייתו המקצועית והציבורית במטרה לשפרה ולהעצימה. בשנתה השנייה כללה התוכנית גם הנחיה אישית, התנסות קבוצתית משותפת וחיזוק יכולות המנהיגות ויכולת הובלת השינוי של העמיתים. התוכנית התבססה על מתודות לימוד מגוונות וכללה סיורים לימודיים, ואף ארבע התכנסויות ללמידה בת יומיים (ריטריטים) מחוץ לעיר.

 

הערכה מלווה

את התוכנית ליוותה בתהליכי הערכה ומדידה באפן שוטף גב' נעמה בר און, מנהלת מכון "משתנים".

 

סגל התוכנית

מנהלות: איילת אילני ודלית כספין; סגל מרכז מנדל למנהיגות בצפון ומרצים אורחים.


 

 

הכירו את הבוגרים

דנה לבבי

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה >>

ירדן מוקרייה

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה >>