תוכנית מנדל למנהיגות מקומית במגדל העמק, 2015-2013

מטרת העל של תוכנית מגדל העמק הייתה שתושבים הנמנים עם קבוצות שונות בעיר יחתרו לשיתוף פעולה ביניהם במרחב המשותף, לטובת קידומה של העיר

לצורך כך התוכנית שמה לה ליעד:

  1. לקיים שיח עמוק ומשמעותי בתוך הקבוצה ובין נציגי הקבוצות השונות בעיר, המתמקד באינטרסים המשותפים לכולם, לצד ההכרה בחזונות השונים הנוגעים לעתיד העיר ולשיפור החיים בה לטובת כלל תושביה.
  2. לפתח עמדה חיובית יותר כלפי דימויה של העיר בקרב המשתתפים ובמעגלים נוספים בסביבתם, תוך לקיחת אחריות על הפעולות הנדרשות כדי לחולל שינוי בתחום זה.
  3. לבסס את פעולתם של המשתתפים על חזון ובירור ערכי, ואת הקשר בין אלה לבין הביוגרפיה האישית והזהות שלהם.

שותפים

עיריית מגדל העמק, מרכז ההון האנושי במגדל העמק.

ועדת היגוי

מנכ"ל העירייה שלום זוזוט, מנהלת מרכז ההון האנושי ליאורה אדרי, מנהל מחלקת הרווחה מומי בן-סימון, מ"מ מנהלת מחלקת החינוך מלי אליגוב.

תכנים ותהליכים מרכזיים

בין התכנים שבהם עסקה התוכנית: רב-תרבותיות, דיאלוג, נרטיב של אנשים ושל המקום, התבוננות, תכנון חברתי, מעורבות אזרחית, יחסים בין חרדים ושאינם חרדים.

הערכה

התוכנית לוותה בתהליך הערכה חיצוני שבוצע על-ידי נעמה בר-און וצוות "משתנים". ההערכה כללה איסוף נתונים, תצפיות, קבוצות מיקוד, ראיונות עומק, ראיונות עם בעלי עניין שונים ושאלונים. מטרת ההערכה לשמש כלי מסייע לניהול התוכנית.

מנהלות התוכנית

איילת אילני ודלית כספין


 

 

הכירו את הבוגרים

ליאורה פינסקי

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית במגדל העמק >>

שמיר נקש

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית במגדל העמק >>