חדשות ואירועים

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד בתוכניות המרכז

בצל המלחמה החלו שלוש התוכניות במרכז מנדל למנהיגות בצפון את שנת הלימודים


עמיתי התוכנית האזורית עמיתי תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון (צילום: ענבל לוי)

שנת הלימודים במרכז מנדל למנהיגות בצפון נפתחה בהדרגה ובדחייה של כמה שבועות בשל אירועי 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה לאחריהם. עמיתים רבים ובני ובנות זוגם גויסו, ובהעדר מערכות חינוך מסודרות לא התאפשרה נוכחותם בתוכנית. עמיתים אחרים התקשו להתפנות רגשית ללימודים בשבועות הראשונים.

גם צוות המרכז נזקק לתהליך התאוששות, התאמה והסתגלות, ולאחריו חזר לעבוד במיטב המסירות וההשקעה. המאמץ של סגל התוכניות בתהליך ההדרגתי של בניית "שגרת חירום", היה להפוך את שנת הלימודים למקום שהעמיתים ירגישו אליו שייכות, ויוכלו לראות בעזרתה את השגרה הקשה.

מאמץ זה נשא פרי, בעיקר בזכות השקעה רבה מאוד בקשר הבינאישי שהחל להיווצר מראשיתם של האירועים: שיחות טלפון וזום וביקורי בית. מתחילת נובמבר חזרו כלל התוכניות לעבודה בהיקף לימודים מלא, כולל נוכחות במרכז מנדל למנהיגות בצפון.

בכל תוכניות המרכז נערכו התאמות לתקופה הנוכחית והמאתגרת. אחד השינויים המרכזיים היה כאמור הקשר הבינאישי של מנהלי התוכניות עם העמיתים והעמיתות, שבמסגרתו מתקיימות שיחות אישיות תכופות במטרה לתת מענה ולחוש את הלך רוחם בעת זו. שינוי נוסף נעשה בתחום הרוחב "מנהיגות": הדגש בו הושם על נושא המנהיגות בעיתות משבר וחירום, שהופך לנורמה בשנים האחרונות, ועל שילובו עם יתר תחומי הרוחב במרכז, במיוחד עם תחומי "חברה מגוונת" ו"הצפון".

דפי בירן זינגר, מנהלת תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון מספרת על פתיחת השנה בתוכניתה, שהיא אחרת מבשנים קודמות, אבל התבוננות מעמיקה בשנים האחרונות מעלה שלמעשה כל שנה שונה מקודמתה. בשנה אחת התקיים מבצע "שומר חומות", בשנה שלאחר מכן התפרצה מגפת הקורונה, ובשנה שעברה הייתה זו הרפורמה המשפטית שטלטלה את עולמנו. כלומר, אנו מגלים שהרגיל הוא הלא רגיל, שאי-הוודאות הפכה להיות מרכיב משמעותי בחיינו.

דפי מספרת עוד שהלימודים בתוכנית היו מתוכננים עד לפרט הקטן ביותר, אך לאחר 7 באוקטובר נבנתה תוכנית לימודים מותאמת שנשענת על היסודות הקיימים, אך גמישה הרבה יותר. במהלך המפגשים הראשונים הובן גם שלעמיתים יש מנעד רחב בנוגע ליכולת להכיל את התוכנית. הם אמנם נמצאים פיזית בכיתת הלימוד, אך יש בהם מי שזקוקים ללימודים כמו אוויר לנשימה, בעוד אחרים מתקשים מאוד להתמסר אליהם, וצוות התוכנית נדרש לתת מענה לכך.

עם כל זה, דפי סבורה שתוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון נדרשת היום יותר מתמיד. אמנם יש עוד עבודה רבה ונדרשת חשיבה עמוקה, אך בקרב עמיתי ועמיתות הקבוצה המתגבשת בימים אלו יש רמת פתיחות והקשבה גבוהות זה לזה, והם מחזיקים בתוכם וגם מפזרים החוצה תקווה עצומה. כך ש"גם אם הדרך עוד ארוכה, הם אלה שכדאי לצעוד איתם בה".


עמיתי התוכנית למנהיגות חברתית ​עמיתי תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון (צילום: רויטל יהלום)


בתוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון התקיימה פתיחה רשמית בסוף אוקטובר, והיא הוקדשה לחיבור בין עמיתי ועמיתות הקבוצה, כדי להפוך אותה למרחב ללמידה איכותית ומשמעותית, המסוגל להכיל גם את המרכיב האישי-רגשי של כלל הפרטים שבו.

ספא גארב, מנהלת התוכנית רואה במלחמה אירוע קשה, אך גם כזה שמזמן אתגר של גמישות ורלוונטיות לטווח הקצר והארוך גם יחד, של תכנון המגיב לכאן ועכשיו, ובו זמנית מחזיק את המטרה ארוכת הטווח של התוכנית. מכיוון שהתוכן והתהליך משתלבים יחד, מזינים ומשפיעים האחד זה על זה ביתר שאת בתקופה זו, האיזון בין שלושת הצירים: הפרט, הקבוצה והתוכן, מקבל משנה תוקף. לשם כך על הפדגוגיה לשלב רכות בתוך גבולות, לדוגמה בהתייחסות לחירום תחילה, ורק לאחר מכן למרכיבים הפדגוגיים האחרים, או לקיים למידה מקרבת בקבוצות קטנות ולהסתמך על צוות מרכז מנדל למנהיגות בצפון ולתת העדפה למרצים וותיקים על פני מרצים חיצוניים חדשים.

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי בצפון מרכזת עמיתים ועמיתות המכהנים בתפקידים ציבוריים חיוניים בשלטון המקומי, ברווחה, בחינוך, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, ברשות הכבאות וההצלה ובפרקליטות. באופן טבעי עמיתי ועמיתות התוכנית נדרשים לתת יד בתקופה זו ולשם כך היה צורך להתאים את התכנים עבורם יותר מלכולם.

צוות התוכנית, ובראשם מנהל התוכנית, שמחה לוי, גיבש כמה עקרונות לטווח המיידי, שכוללים בעיקר אנדרגוגיה – התאמת המתודות ללמידה המתייחסת למציאות של העמיתים והעמיתות בשטח ולמה שמונח לפניהם על שולחן העבודה. עקרונות נוספים דומים לאלו שיושמו בתוכניות האחרות במרכז: מתן דגש על בניית הקבוצה והקדשת זמן לגיבושה, ליווי אישי, רלוונטיות וגמישות.

שמחה מספר שהקבוצה פועלת בנוכחות מלאה ובאנרגיה טובה בפגישות פנים אל פנים כבר חמישה שבועות.

בעת הזאת יש למרכז מנדל למנהיגות בצפון חשיבות רבה, הולכת וגדלה, בבניית תמונת העתיד של הצפון. סיסמת הצפון: – "אצלנו לא שואלים אם להמשיך, רק איך להמשיך" – מקבלת כעת משנה תוקף.

עמיתי התוכנית למנהיגות בשירות הציבורי עמיתי תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי (צילום: כרמית שפי)