תכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון

תכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון מכשירה קבוצת מנהיגים איכותית, המבוססת על ערכים וחזון, שתפעל לשיפור איכות החיים של תושבי הצפון כולם. התכנית פועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, וכוללת כיסוי של שכר הלימוד ומלגת קיום מלאה לכל השנה.

תכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

תכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון מכשירה קבוצה של מנהיגים בעלי חזון, המבקשים לתרום מכישרונם וממרצם לקידום חברה טובה וראויה יותר באזור הצפון. תכנית הלימודים נפרסת על פני כ-40 ימי לימוד בשנה, במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע.

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה

מטרת התכנית בעפולה היא לפתח מנהיגות מקומית בעלת מחויבות עמוקה למרחב הציבורי, המקצועי, החברתי והחינוכי בעיר על כל חלקיה. התכנית תכלול כ-450 שעות לימודים, לאורך שנתיים.

תכניות עבר

בשנים האחרונות התקיימו תכניות למנהיגות יישובית בכמה רשויות באזור הצפון.

תכניות המשך

מרכז מנדל למנהיגות בצפון רואה בהמשך העבודה עם בוגרי התכניות חלק חשוב בקידום מנהיגות ציבורית-חברתית ראויה ואפקטיבית באזור, למען שיפור איכות החיים של תושבי הצפון כולם.