"כִּי עוֹד אַאֲמִין גַּם בָּאָדָם, גַּם בְּרוּחוֹ, רוּחַ עָז" (ש. טשרניחובסקי)

תוכניות המרכז שואפות לטפח מנהיגות ולהפיח רוח יזמית של תקווה, שיתוף פעולה ואחריות חברתית לטובת שגשוגו של האזור ותושביו. מטרתן לטפח את הלהט לעשות לטובת הכלל יחד עם המשמעת להשקיע בלימוד ובעשייה. לצורך זה אנו שוקדים על הקניית ידע וכלים הדרושים לגיבוש ולקידום רעיונות ומיזמים במישור המקומי והאזורי, בד בבד עם העצמה וחיזוק הנטייה לפעול מחוץ לגבולות המוכר והבטוח לצורך מימוש חזון בעל ערך​.

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון מכשירה קבוצת מנהיגים איכותית, המבוססת על ערכים וחזון, שתפעל לשיפור איכות החיים של תושבי הצפון כולם. התוכנית פועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, וכוללת כיסוי של שכר הלימוד ומלגת קיום מלאה לכל השנה.

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון מכשירה קבוצה של מנהיגים בעלי חזון, המבקשים לתרום מכישרונם וממרצם לקידום חברה טובה וראויה יותר באזור הצפון. תוכנית הלימודים נפרסת על פני כ-40 ימי לימוד בשנה, במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע.

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי בצפון מיועדת להכשיר ממלאי תפקידים בכירים במגזר הציבורי – נשים וגברים, יהודים וערבים – שיש להם רצון עז לפעול ולעשות לטובת הציבור במסגרת תפקידם ומעבר לו. תוכנית הלימודים נפרסת על פני 40 ימי לימוד בשנה במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע.

תוכניות עבר

בשנים האחרונות התקיימו תוכניות למנהיגות יישובית בכמה רשויות באזור הצפון.