אודות מרכז מנדל למנהיגות בצפון

מרכז מנדל למנהיגות בצפון הוקם בשנת 2013 על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לתרום לפיתוח ולשגשוג של אזור הצפון באמצעות פיתוח ההון האנושי – השקעה בנשים וגברים, יהודים וערבים, שיש להם הלהט לשנות את המציאות, והנכונות להשקיע בלימוד כדי לשכלל את יכולותיהם.​

אנו מאמינים שמנהיגים נוצרים על ידי חינוך ומעורבות פעילה בעשייה יזמית המלֻווה בבירור ערכי, בלימוד ובהתבוננות עצמית. בליבת העשייה של המרכז עומדות תכניות לפיתוח מנהיגות חברתית ולקידום מנהיגות אזורית, שמטרתן ליצור מרחב למידה ועשייה שבו יוכלו המשתתפים לברר את השקפת עולמם, לגבש ולקדם רעיונות ומיזמים במישור המקומי והאזורי, בד בבד עם העצמתם וחיזוק הנטייה לפעול מחוץ לגבולות המוכר והבטוח לצורך מימוש חזונם.

בתכניות המרכז משתתפים ממלאי תפקידים בשירות הציבורי, בשלטון המקומי ובמגזר השלישי לצד פעילים חברתיים שיש להם עניין לקדם רעיונות ומיזמים חדשניים, מקומיים ואזוריים, לשתף פעולה ולתרום לטוב הציבורי. 

תהליך הלמידה משלב תיאוריה וידע אקדמי עם פרקטיקה וידע מעשי, יחד עם הניסיון המקצועי והאישי של המשתתפים. בתכניות נעשה שימוש במגוון מתודולוגיות ודרכי לימוד: קריאת טקסטים, לימוד מניסיון ולימוד תוך התנסות, סיורי לימוד וחקר, מפגשים עם ממלאי תפקידים בכירים, הרצאות, סדנאות מרוכזות ועוד. 

 

המשתתפים בתכניות המרכז עובדים במהלך לימודיהם על פיתוח פרויקט מעשי בשטח, ולרשותם ליווי צמוד של חונכים, מדריכים ויועצים מקצועיים הבקיאים בהיבטים השונים של הובלת יוזמות חברתיות.

החל ב-2017 אימץ המרכז מודל עבודה אזורי (במקום המודל היישובי שהיה נהוג עד כה). מודל זה נועד לאפשר לאנשים מכל אזור הצפון לקחת חלק בתכניות המרכז, תוך מתן ייצוג הולם לכל קבוצות האוכלוסייה בכל אחת מהתכניות. 

לרשות המרכז חוקרים, מנחים ומומחים בולטים במגוון תחומי החשיבה והעשייה. בראש המרכז עומד פרופ' (אמריטוס) דויד דרי, שלו רקע עשיר במחקר, בהוראה ובהנחיה במדיניות ציבורית ובפיתוח מנהיגות, לצד ניסיון שצבר בתפקידי ייעוץ וכממלא תפקידים בכירים בשירות הציבורי.

כדי להשתתף בתכנית נדרשים המועמדים לעבור תהליך מיון קפדני. בשורה התחתונה, אנחנו מעוניינים להשקיע באנשים המשלבים את הלהט לעשות ולהיטיב, עם המשמעת ללמוד, להיות קשובים ולהפיק לקחים.​​​

אודות קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל-ישראל

"מפעלנו הפילנתרופי מתאפיין במחויבותנו להשקיע באנשים שיש להם הרוח, הכוח והשאיפה לשנות את העולם" - ג'ק, גוזף ומורטון מנדל

ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל הקימו את קרן מנדל ב-1953 בעיר הולדתם קליבלנד, במדינת אוהיו. פעילות הקרן מבוססת על האמונה שמנהיגים מעולים, המונחים על-ידי רעיונות גדולים, הם המפתח לשיפור פני החברה ואיכות החיים של בני אדם בכל רחבי העולם. 

ייעודה של קרן מנדל לתרום לחיזוקן של  חברות צודקות, סובלניות, מיטיבות ודמוקרטיות בארצות הברית ובישראל, ולשפר את איכות החיים בשתי המדינות.

קרן ג'ק, ג'וזף ומור​טון מנדל מתמקדת בתחומים אלו: פיתוח מנהיגות, ניהול מוסדות ללא-כוונת-רווח, מדעי הרוח, החיים היהודיים ומעורבות עירונית.
קראו עוד​ >>​​​​