​ מטפחים מנהיגות חברתית בצפון

מרכז מנדל למנהיגות בצפון הוקם בשנת 2013 על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לתרום לפיתוח ולשגשוג של אזור הצפון באמצעות פיתוח ההון האנושי – השקעה בנשים וגברים, יהודים וערבים, שיש להם הלהט לשנות את המציאות, והנכונות להשקיע בלימוד כדי לשכלל את יכולותיהם. 

המרכז מפעיל שתי תוכניות: תוכנית למנהיגות חברתית, תוכנית מלגות הפועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, ותוכנית למנהיגות אזורית, הפועלת במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע.

חדשות