​ מטפחים מנהיגות חברתית בצפון

​​

מרכז מנדל למנהיגות בצפון הוקם בשנת 2013 על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לתרום לפיתוח ולשגשוג של אזור הצפון באמצעות פיתוח ההון האנושי – השקעה בנשים וגברים, יהודים וערבים, שיש להם הלהט לשנות את המציאות, והנכונות להשקיע בלימוד כדי לשכלל את יכולותיהם. 

המרכז מפעיל שתי תכניות: תכנית למנהיגות חברתית, תכנית מלגות הפועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, ותכנית למנהיגות אזורית, הפועלת במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע.

חדשות

תכנית הלימודים

הכירו את העמיתים

לילא נג'אר עמורי

תכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון​ >>

 

נוה מסד

תכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון >>