​ מטפחים מנהיגות חברתית בצפון

מרכז מנדל למנהיגות בצפון הוקם בשנת 2013 על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לתרום לפיתוח ולשגשוג של אזור הצפון באמצעות פיתוח ההון האנושי – השקעה בנשים וגברים מכלל הקהילות באזור, שיש להם הלהט לשנות את המציאות, לצד הנכונות להשקיע בלימוד ובשיפור יכולותיהם. 

המרכז מפעיל שלוש תוכניות: תוכנית מנדל למנהיגות חברתית – תוכנית הפועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, תוכנית מנדל למנהיגות אזורית – הפועלת במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע, ותוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי – תוכנית המיועדת לבכירים בשירות הציבורי, ופועלת במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע.

חדשות

31 באוגוסט, 2023

סיום שנה במרכז מנדל למנהיגות בצפון

עמיתי שלוש התוכניות במרכז מנדל למנהיגות בצפון סיימו את שנת הלימודים בימים חגיגיים שבהם הציגו את תוצרי הלמידה שלהם לפני חבריהם ללימודים וצוות המרכז >>

הכירו את העמיתים

אליהו אלמליח

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון: מחזור ו' >>

מיקי אטיאס

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון: מחזור ז' >>

עו"ד ויסאם נבואני

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי: מחזור ד' >>