​ מטפחים מנהיגות חברתית בצפון

מרכז מנדל למנהיגות בצפון הוקם בשנת 2013 על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לתרום לפיתוח ולשגשוג של אזור הצפון באמצעות פיתוח ההון האנושי – השקעה בנשים וגברים, יהודים וערבים, שיש להם הלהט לשנות את המציאות, והנכונות להשקיע בלימוד כדי לשכלל את יכולותיהם. 

המרכז מפעיל שלוש תוכניות: תוכנית מנדל למנהיגות חברתית – תוכנית מלגות הפועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, תוכנית מנדל למנהיגות אזורית – הפועלת במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע, ותוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי – תוכנית המיועדת לבכירים בשירות הציבורי, ופועלת במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע.

העמקת הידע

חדשות

תוכנית הלימודים

הכירו את העמיתים

צביקה כנות

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית: מחזור ג' >>

יהב און

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית: מחזור ד' >>

שירי בן-ארי

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי: מחזור א' >>

המלצות