​ מטפחים מנהיגות חברתית בצפון

מרכז מנדל למנהיגות בצפון הוקם בשנת 2013 על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לתרום לפיתוח ולשגשוג של אזור הצפון באמצעות פיתוח ההון האנושי – השקעה בנשים וגברים מכלל הקהילות באזור, שיש להם הלהט לשנות את המציאות, לצד הנכונות להשקיע בלימוד ובשיפור יכולותיהם. 

המרכז מפעיל שלוש תוכניות: תוכנית מנדל למנהיגות חברתית – תוכנית הפועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, תוכנית מנדל למנהיגות אזורית – הפועלת במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע, ותוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי – תוכנית המיועדת לבכירים בשירות הציבורי, ופועלת במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע.

חדשות

9 בינואר, 2023

חיבור צפוני

פרויקט ח"צ – חיבור צפוני, מתקיים במרכז מנדל למנהיגות בצפון זה שנתיים ומטרתו להעמיק את תחושת השייכות ואת הזהות הצפונית של העמיתים בתוכנית האזורית ובתוכנית השירות הציבורי >>

הכירו את העמיתים

אליהו אלמליח

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון: מחזור ו' >>

מיקי אטיאס

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון: מחזור ז' >>

עו"ד ויסאם נבואני

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי: מחזור ד' >>