​ מטפחים מנהיגות חברתית בצפון

מרכז מנדל למנהיגות בצפון הוקם בשנת 2013 על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לתרום לפיתוח ולשגשוג של אזור הצפון באמצעות פיתוח ההון האנושי – השקעה בנשים וגברים, יהודים וערבים, שיש להם הלהט לשנות את המציאות, והנכונות להשקיע בלימוד כדי לשכלל את יכולותיהם. 

המרכז מפעיל שתי תוכניות: תוכנית למנהיגות חברתית, תוכנית מלגות הפועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, ותוכנית למנהיגות אזורית, הפועלת במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע.

חדשות

17 באוקטובר, 2019

מורטון ל' מנדל, 2019-1921

הנהלת מרכז מנדל למנהיגות בצפון, הסגל וצוות העובדים, עמיתים ובוגרים מרכינים ראש לזכרו של מורטון ל' מנדל, איש ענק בדורו, אוהב ישראל, מנהיג בעל שיעור קומה, פילנתרופ נדיב, ציוני נלהב ואיש חזון  >>

תוכנית הלימודים

הכירו את העמיתים

אנה ברצלבסקי

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית: מחזור ג' >>

ורד סלומון

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית: מחזור ג' >>