תכנית מנדל למנהיגות מקומית בכפר קרע, 2014-2012

התכנית בכפר קרע הייתה התכנית הראשונה שהפעילה קרן מנדל במחוז חיפה, והסנונית הראשונה להקמת מרכז מנדל למנהיגות בצפון

לתכנית היו שלוש מטרות עיקריות:

  1. ברמת הפרט - לפתח יכולות מנהיגות אצל המשתתפים, כגון העמקה והרחבה של שיקול הדעת המקצועי והערכי; פיתוח יכולת התבוננות על המציאות החברתית בצורה מורכבת וביקורתית; שיפור היכולת לנסח חזון ברור ולתרגמו למעשה; טיפוח היכולת לעבוד עם אחרים בצורה מכבדת ופורייה
  2. ברמת הקבוצה - לייצר רשת של אנשי מקצוע ופעילים מקומיים המחויבים ופועלים לשיפור רווחת היישוב כפר קרע ויישובים אחרים בסביבה, תוך שיתוף פעולה ביניהם ועם בעלי עניין אחרים
  3. ברמת היישוב - להאיץ את הפיתוח והיישום של תכניות פעולה מבוססות חזון המיועדות לשיפור רמת החיים ביישוב ובאזור

כשני שלישים מהמשתתפים בקבוצה היו תושבי כפר קרע, ושליש מהם מיישובים אחרים במשולש הצפוני.

התכנית התקיימה מדי יום חמישי, וכללה כמה ריטריטים בנגב, בחיפה, בלוד-רמלה וביפו, וכן כמה מפגשים של למידה חווייתית בחוץ וקורס לצילום חברתי.

שוטפים

מועצת כפר קרע

ועדת היגוי

ראש המועצה, נזיה מסארווה (יו"ר), [בשנה א']; לאחר הבחירות באוקטובר 2013 החליפו ראש המועצה הנבחר, חסן עתאמנה; ד"ר מרי תותרי, עסאם מסארוה, ראשיד עתאמנה, באסם כנאענה, מוחמד מורה, לטיפה מנסור, סנאא עות'מאן, פריד ראנעים, מופיד סידאווי.

תכנים ותהליכים מרכזיים

יחידות הלימוד העיקריות בשנה הראשונה היו פעולה במרחב של שונות אנושית, למידת מקום, בירור ערכים, חזון ומודל חמש הרמות לפיתוח פעולה במציאות, כולל בחירת תחום ספציפי לפעולה. בשנה השנייה ליוו את התכנית ארבעה ציריים מרכזיים: תרגום בין ערכים לפרקטיקה ולהפך, רישות בכלל ופנים-קבוצתי בפרט, ניהול שיח על סוגיות חברתיות מורכבות, ובניית זהות מנהיגותית, אישית וקבוצתית. לצד המפגשים של כלל הקבוצה עבד כל אחד מהמשתתפים בשנה השנייה גם עם מנחה אישי. העמיתים פיתחו במהלך התכנית פרויקטים אישיים או בצמדים.

הערכה

התכנית לוותה בתהליך הערכה חיצוני שבוצע על-ידי ג'אדה אבו-ג'אבר ניג'ם וכלל מגוון רחב של אמצעי הערכה, בהם קבוצות מיקוד, ראיונות עומק עם משתתפים, שאלונים, תצפיות וראיונות עם בעלי עניין בקהילה.

מנהלי התכנית

ד"ר רפיק חאג', ד"ר דניאל שני (שנה א'), שהירה שלבי (שנה ב')


 

 

הכירו את הבוגרים

אביחי דהן

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה >>

 

מוניר עוויסאת

תכנית למנהיגות מקומית בבאקה אל-גרבייה  >>

 

שירן ברדוגו

תכנית מנדל למנהיגות מקומית במגדל העמק >>

 

אמירה עזב

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בכפר קרע >>

 

סלימה בשארה

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בטירה >>