תכנית מנדל למנהיגות מקומית בטירה, 2012-2010

התכנית בטירה הייתה התכנית הראשונה של קרן מנדל למנהיגות מקומית בחברה הערבית

לתכנית היו שלוש מטרות עיקריות:

  1. לגבש קבוצה של מובילי שינוי בעיר אשר פועלים בשיתוף פעולה ומתוך חזון משותף לשם קידום השירותים החברתיים והחינוכיים בעיר
  2. להרחיב ולהעשיר את שיקול הדעת המקצועי של המשתתפים, לשפר את היכולות הניהוליות והתכנוניות, את שיטות העבודה ואת דרכי היישום של התכניות – הן ברמה האישית והן ברמה הקבוצתית
  3. לגבש חזון משותף ותכניות פעולה ספציפיות לתחום הנוער והצעירים בעיר

התכנית התקיימה מדי יום שני במשך שנתיים וכללה גם יציאה לסיורים ולרטריטים בנגב, בירושלים ובנצרת, וכן למידה חווייתית בחוץ.

אנו ממשיכים ללוות את בוגרי התכנית גם כיום.

שותפים

עיריית טירה, אינג'אז (מרכז מקצועי לקידום רשויות מקומיות ערביות), מכון "מסאר" בראשותו של ד"ר ח'אלד אבו-עסבה

ועדת היגוי

ראש העיר, מאמון עבד אל-חי (יו"ר), סאמח עיראקי, ד"ר ח'אלד מטר, מוחמד סמארה, ד"ר חאלד אבו-עסבה, ג'ידאא רינאווי-זועבי, חדיג'ה מנסור, פואד סולטאני, איהאב עיראקי, ד"ר דליה פדילה.

תכנים ותהליכים מרכזיים

התכנים והתהליכים המרכזיים שבהם עסקה התכנית הם היכרות, התבוננות ומיפוי; תהליכים בחברה הערבית בישראל; בירור ערכים; מנהיגות והובלת שינוי; תהליך קבוצתי; פיתוח תכניות עבודה בצוותים, כולל התנסות בשטח

הערכה

התכנית לוותה בתהליך הערכה חיצוני (על בסיס מודל ההערכה המעצבת) שבוצע על-ידי ג'אדה אבו-ג'אבר ניג'ם. ההערכה כללה גם מעקב אחרי הבוגרים שנה לאחר תום התכנית. מעקב נוסף בוצע כ-3 שנים לאחר סיום התכנית, והעיד על מגמה בולטת של הצלחה ביחס ליעדים שנקבעו. כל בוגרי התכנית המשיכו להיות פעילים מחויבים ומעורבים בתחומים שונים של חינוך וחברה, ומרביתם (כשני שלישים) התקדמו לעמדות בכירות יותר או בעלות היקף רחב יותר של אחריות והשפעה. כל הבוגרות והבוגרים פועלים בדרגות שונות של שיתופי פעולה מקצועיים – ורבים מהם אף עובדים באופן צמוד על מיזמים קהילתיים וחינוכיים משותפים.

מנהלות התכנית

ד"ר ספא אבו-רביעה וד"ר דניאל שני


 

 

הכירו את הבוגרים

עומר לב

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה >>

 

עאוני מסארווה

תכנית למנהיגות מקומית בבאקה אל-גרבייה  >>

 

שמיר נקש

תכנית מנדל למנהיגות מקומית במגדל העמק >>

 

סונדוס סייף

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בכפר קרע >>

 

לטיפה מנסור

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בטירה >>