תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בטירה, 2012-2010

התוכנית בטירה הייתה התוכנית הראשונה של קרן מנדל למנהיגות מקומית בחברה הערבית

לתוכנית היו שלוש מטרות עיקריות:

  1. לגבש קבוצה של מובילי שינוי בעיר אשר פועלים בשיתוף פעולה ומתוך חזון משותף לשם קידום השירותים החברתיים והחינוכיים בעיר
  2. להרחיב ולהעשיר את שיקול הדעת המקצועי של המשתתפים, לשפר את היכולות הניהוליות והתכנוניות, את שיטות העבודה ואת דרכי היישום של התוכניות – הן ברמה האישית והן ברמה הקבוצתית
  3. לגבש חזון משותף ותוכניות פעולה ספציפיות לתחום הנוער והצעירים בעיר

התוכנית התקיימה מדי יום שני במשך שנתיים וכללה גם יציאה לסיורים ולרטריטים בנגב, בירושלים ובנצרת, וכן למידה חווייתית בחוץ.

אנו ממשיכים ללוות את בוגרי התוכנית גם כיום.

שותפים

עיריית טירה, אינג'אז (מרכז מקצועי לקידום רשויות מקומיות ערביות), מכון "מסאר" בראשותו של ד"ר ח'אלד אבו-עסבה

ועדת היגוי

ראש העיר, מאמון עבד אל-חי (יו"ר), סאמח עיראקי, ד"ר ח'אלד מטר, מוחמד סמארה, ד"ר חאלד אבו-עסבה, ג'ידאא רינאווי-זועבי, חדיג'ה מנסור, פואד סולטאני, איהאב עיראקי, ד"ר דליה פדילה.

תכנים ותהליכים מרכזיים

התכנים והתהליכים המרכזיים שבהם עסקה התוכנית הם היכרות, התבוננות ומיפוי; תהליכים בחברה הערבית בישראל; בירור ערכים; מנהיגות והובלת שינוי; תהליך קבוצתי; פיתוח תוכניות עבודה בצוותים, כולל התנסות בשטח

הערכה

התוכנית לוותה בתהליך הערכה חיצוני (על בסיס מודל ההערכה המעצבת) שבוצע על-ידי ג'אדה אבו-ג'אבר ניג'ם. ההערכה כללה גם מעקב אחרי הבוגרים שנה לאחר תום התוכנית. מעקב נוסף בוצע כ-3 שנים לאחר סיום התוכנית, והעיד על מגמה בולטת של הצלחה ביחס ליעדים שנקבעו. כל בוגרי התוכנית המשיכו להיות פעילים מחויבים ומעורבים בתחומים שונים של חינוך וחברה, ומרביתם (כשני שלישים) התקדמו לעמדות בכירות יותר או בעלות היקף רחב יותר של אחריות והשפעה. כל הבוגרות והבוגרים פועלים בדרגות שונות של שיתופי פעולה מקצועיים – ורבים מהם אף עובדים באופן צמוד על מיזמים קהילתיים וחינוכיים משותפים.

מנהלות התוכנית

ד"ר ספא אבו-רביעה וד"ר דניאל שני


 

 

הכירו את הבוגרים

לינה סולטן בשארה

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בטירה >>

מנאל קאדרי אבו גזאלה

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בטירה >>